Aktualności
Opublikowano: 2019-08-21

Politechnika Śląska otrzyma najwięcej doktoratów wdrożeniowych w Polsce

Politechnika Śląska została najlepiej oceniona spośród wszystkich polskich uczelni w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie uczelnia otrzyma środki na realizację aż 78 doktoratów wdrożeniowych,  w tym 10  w zakresie sztucznej inteligencji.

Doktorat wdrożeniowy to praca badawcza doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Badania są prowadzone pod okiem pracodawcy, u którego młody naukowiec jest zatrudniony. To daje gwarancje praktycznego zastosowania wyników w przemyśle, w biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Politechnika Śląska będzie realizować najwięcej takich projektów spośród wszystkich uczelni w Polsce.

W ramach tegorocznej III edycji zostało złożonych 61 wniosków. Można było się ubiegać o środki w dwóch modułach. W module „Doktorat wdrożeniowy I” zostały złożone 52 wnioski z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 449, natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” złożono 9 wniosków z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 36.

W ramach modułu „Doktorat wdrożeniowy I” Politechnice Śląskiej zostało przyznanych 68 doktoratów wdrożeniowych. Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza z 54 doktoratami, a na trzecim Politechnika Warszawska z 51. Natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” Politechnika Śląska otrzymała również najwięcej doktoratów – 10.

– To ogromny sukces naszej uczelni. I doskonały dowód na to, że strategia obrana przez Politechnikę Śląską w 2016 r. przynosi zakładane efekty. Jako europejski uniwersytet techniczny prowadzimy innowacyjne badania naukowe i kształcimy wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki ministerialnemu wsparciu naszych projektów, które będziemy realizować w ramach doktoratów wdrożeniowych, mamy realną możliwość aktywnego, pozytywnego wpływu na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także umacniania pozycji polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej – powiedział prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚ.

Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego i merytorycznym przez zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” powołany przez ministra. Środki finansowe będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej i finansowanie stypendium doktoranckiego.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” na Politechnice Śląskiej jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Program skierowany jest do osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

 Jadwiga Witek

Dyskusja (0 komentarzy)