Aktualności
Opublikowano: 2017-09-21

Politechnika Śląska w Centrum

W Gliwicach powstanie Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. List intencyjny w tej sprawie podpisany został w gliwickim ratuszu. Jego sygnatariuszami były wszystkie podmioty wchodzące w skład Centrum. Stronę polską reprezentują w tym gronie: Politechnika Śląska, miasto Gliwice, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Federacja Firm Lotniczych Bielsko. Partnerami zza naszej zachodniej granicy są Technische Universität Bergakademie Freiberg oraz Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Projektowane obecnie nowoczesne systemy, cechujące się niewielką masą, za to wysoką wytrzymałością, stanowić będą przyszłość rozwoju cywilizacyjnego, podkreślał w trakcie spotkania rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Takie właśnie mają być tworzone w ramach Centrum lekkie konstrukcje hybrydowe, których szerokie zastosowanie, czy to w przemyśle samochodowym, czy lotniczym, stanowić będzie o ich sile i przewadze technologicznej na rynku. Śląska uczelnia od wielu lat współpracuje ze wszystkimi partnerami tworzącymi centrum. Dzięki tej kooperacji powstały w jej ramach zarówno studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn, jak również inne kierunki i specjalności, nad którymi patronat objęły firmy przemysłowe. Współdziałanie z niemieckimi partnerami w obszarach obejmujących edukację oraz projektowanie innowacyjnych systemów będących filarem tworzenia konstrukcji lekkich, zaowocowało z kolei wdrożeniem licznych naukowych i dydaktycznych inicjatyw.

Gliwice wydają się optymalnym miejscem do usadowienia stworzonego centrum, twierdzi prof. Mężyk. To tutaj bowiem 20 lat temu, począwszy od uruchomienia fabryki Opla, rozpoczął się proces transformacji przemysłu na Górnym Śląsku, co może stać się asumptem do pozytywnego patrzenia w przyszłość nowopowstałego konglomeratu.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)