Aktualności
Szkoły wyższe
04 Czerwca
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2019-06-04

Politechnika Śląska wyróżniona medalem

Politechnika Śląska została wyróżniona medalem im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza, członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wybitnego badacza jego historii, absolwenta uczelni. Wyróżnienie odebrał rektor prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, która odbyła się w Teatrze Śląskim w Katowicach.

Uroczystość poprzedziła konferencja „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań Przemysłu 4.0”. Była ona również częścią obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wziął udział w jej otwarciu, a następnie poprowadził panel dyskusyjny pt. „Nauka, nowoczesność i tradycja”.

Dr inż. Zbigniew Białkiewicz, którego imieniem nazwano przyznany Politechnice Śląskiej medal, jako jeden z pierwszych w historii PŚ ukończył w 1951 roku Wydział Elektryczny. Następnie podjął pracę w Instytucie Energetyki, a w 1970 roku obronił pracę doktorską. Był autorem ogromnej ilości publikacji historycznych na temat SEP i najaktywniejszym badaczem historii stowarzyszenia.

SEP zajmuje się oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.) poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL. Była jedną z pierwszych organizacji tworzących znaczną część współczesnej terminologii elektrycznej w Polsce.

Źródło: PŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)