Aktualności
Szkoły wyższe
08 Sierpnia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2023-08-08

Politechnika Warszawska inicjuje współpracę z PEJ

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów – to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych i Politechniki Warszawskiej.

Umowę o współpracy podpisali 7 sierpnia prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej, oraz Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych. Celem jest wsparcie procesu budowy kadr dla przemysłu jądrowego w Polsce.

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska już teraz nad Wisłą działa około 80 firm, które realizują zlecenia dla dostawców technologii jądrowych na świecie. Kolejne 300 podmiotów jest gotowych do włączenia się w polski jądrowy łańcuch dostaw w ramach realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

Dynamiczny rozwój sektora jądrowego i nabywanie przez polskie firmy nowych kompetencji w związku z przyspieszeniem prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej będzie wymagać odpowiednio wykształconego zaplecza kadrowego. Wierzę, że współpraca z jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce pomoże w osiągnięciu tego celu – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Umowa między PEJ i PW przewiduje współpracę merytoryczną i badawczą. Zawiera także rozwiązania dotyczące współdziałania w zakresie opracowania i wdrożenia programów stypendialnych, współorganizowania konkursów na prace naukowe czy konkursów projektowych. W ramach umowy spółka-inwestor oraz uczelnia zobowiązują się pracować wspólnie nad programem studiów, aby umożliwić uzyskanie przez absolwentów PW wiadomości i umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym.

Politechnika Warszawska od wielu lat kształci kadry dla sektora jądrowego, mamy również wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej i związany z tym rozwój całej branży zwiększa znacząco zapotrzebowanie zarówno na wykształconą kadrę inżynierską, jak i na ekspertów w tym zakresie. Jestem pewien, że nasza współpraca zapewni Polsce specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko będą mogli budować bezpieczne i nowoczesne elektrownie atomowe, ale również znajdą w nich zatrudnienie jako osoby nadzorujące pracę siłowni czy utrzymujące reaktory i całą infrastrukturę w pełnej sprawności – podkreśla prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy Polskich Elektrowni Jądrowych podejmą się przygotowania i prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię studiów I i II stopnia. Ponadto spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej zobowiązała się do organizacji płatnych staży dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów uczelni związanych z energetyką jądrową.

To kolejna tego typu umowa między inwestorem odpowiedzialnym za budowę i późniejszą eksploatację elektrowni jądrowych a środowiskiem akademickim. Wcześniej podpisano porozumienia z Politechniką ŁódzkąUczelniami FahrenheitaUniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)