Aktualności
Szkoły wyższe
26 Kwietnia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-26

Politechnika Warszawska nawiązała współpracę z „Łucznikiem”

Politechnika Warszawska i Fabryka Broni „Łucznik”– Radom sp. z o.o. nawiązały współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradczych, eksperckich oraz wdrożeniowo-projektowych.

Umowę podpisano 22 kwietnia. W imieniu Politechniki Warszawskiej dokument sygnował prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW (na fot. z prawej), a z ramienia Fabryki Broni – Maciej Borecki, p.o. Prezesa Zarządu.

W myśl hasła „Biznes dla nauki – nauka dla biznesu” współpraca Politechniki Warszawskiej i radomskiej spółki zbrojeniowej będzie dotyczyć optymalizacji procesu produkcji oraz dywersyfikacji produktowej. Partnerstwo będzie polegało na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii, w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów. Współpraca obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

Nawiązanie współpracy z Fabryką Broni „Łucznik” traktujemy jako dowód uznania dla wysokiej jakości prac badawczych i dydaktycznych prowadzonych w naszej uczelni. Wymiana doświadczeń z przemysłem, ukierunkowanie oferty dydaktycznej na jego potrzeby oraz wspólne projekty rozwojowe są właściwą drogą dla dostosowania, w perspektywie najbliższych lat, projektów uczelni badawczej do potrzeb polskiej gospodarki. To również szansa dla dostrzeżenia przez biznes potencjału polskiej nauki. Dzięki partnerstwu dydaktycznemu oraz wykorzystaniu laboratoryjnej infrastruktury uczelni, krajowe ośrodki, takie jak Fabryka Broni, mogą osiągnąć w zakresie innowacji oczekiwaną dynamikę rozwoju i wdrożeń, w tym również na arenie międzynarodowej – podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW.

Z kolei Maciej Borecki zauważył, że kooperacja świata nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i współdziałanie z naukowcami pozwoli firmie rozwinąć nowe produkty i ulepszać te, które już znajdują się w portfolio.

Uzyskujemy kontakt z wybitnymi specjalistami, którzy w ramach swoich zainteresowań naukowo-badawczych znacząco wesprą udoskonalanie procesów konstrukcyjnych i produkcyjnych broni. Z kolei uczelnia zyska możliwość przeniesienia wyników swoich prac badawczych na grunt praktyczny oraz wzbogaci oferowane programy kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy, co jest wartością dodaną dla studentów – przyznał Borecki.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)