Aktualności
Szkoły wyższe
29 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-29

Politechnika Wrocławska wspiera Ukraińców

Prawie 300 tys. zł na stypendia dla studentów z Ukrainy zebrano na Politechnice Wrocławskiej. Uruchomiono także punkt informacyjny dla osób, które chcą się przenieść na dolnośląską uczelnię techniczną.

Pod koniec lutego ponad 130 osób wzięło udział w specjalnym wydarzeniu na rzecz studentów Politechniki Wrocławskiej z Ukrainy. Dzięki wpłatom darczyńców oraz aukcji charytatywnej zebrano wtedy w sumie ponad 275 tys. zł. Wystartował także program stypendialny dla studentów z Ukrainy kształcących się w semestrze letnim na PWr i zgłaszających problemy z kontynuowaniem nauki w związku z trudną sytuacją materialną.

Przygotowaliśmy specjalny wniosek w języku polskim i ukraińskim. Na jego podstawie uczelniana komisja przydziela jednorazowe stypendia w wysokości od 1,5 tys. zł do maksymalnie 3 tys. zł – wyjaśnia dr inż. Piotr Górski, prorektor ds. studenckich PWr.

Wnioski o pomoc finansową można składać aż do momentu wyczerpania środków zebranych na ten cel. Studenci z Ukrainy mogą się także ubiegać się o wsparcie w ramach ogólnego funduszu stypendialnego studentów i doktorantów. Tylko do końca kwietnia wypłacono 72 zapomogi na łączną kwotę 151 tys. zł.

A to nie koniec – dzięki przystąpieniu do programu „Stypendia pomocowe Amazon – Perspektywy” w maju wystartuje nabór wniosków do kolejnego świadczenia pomocowego dla potrzebujących z Ukrainy. Na ten cel przeznaczonych zostanie łącznie dodatkowe 52 tys. zł, które zostanie wypłacone 52 studentom w formie jednorazowych zapomóg.

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwalił także zmiany w regulaminie studiów, dzięki którym obywatele Polski i Ukrainy mogą przenieść się z ukraińskich uczelni na PWr. Pozwoli to na dalszą naukę osobom, które miały problemy z jej kontynuowaniem w związku z wojną w Ukrainie.

O przeniesienie mogą się ubiegać osoby, które do wybuchu wojny studiowały w Ukrainie. Studentom, którzy nie mają dokumentów poświadczających okres studiów, zaliczenia czy praktyki zawodowe, uznamy odpowiednie okresy tych studiów w drodze egzaminu – tłumaczy prof. Agnieszka Bieńkowska, prorektor ds. kształcenia

Aby usprawnić proces przenoszenia się na Politechnikę Wrocławską uruchomiono specjalny Punkt Informacyjny. Na pierwszym piętrze budynku C-13 (pokój 1.14) można otrzymać szczegółową pomoc w zakresie potrzebnych dokumentów, a także oferowanych kierunków studiów. Na zgłoszenia pracownicy uczelni odpowiadają po polsku, ukraińsku i angielsku. Wszystkie informacje o możliwych formach wsparcia można znaleźć na stronie Politechniki Wrocławskiej.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studiuje na PWr ponad 300 studentów i studentek z Ukrainy. Na uczelni jest też 11 ukraińskich doktorantów i pracowników. Pod opiekę wzięto też ponad 50 członków ich rodzin oraz innych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w kampusie Politechniki.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)