Aktualności
Szkoły wyższe
08 Września
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2021-09-08

Politolodzy z UJ od teraz przy ul. Reymonta

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie miał wreszcie swoją siedzibę. Uroczyste otwarcie z udziałem rektora, prof. Jacka Popiela, odbyło się 7 września. 

WSMiP UJ został utworzony w 2000 roku i dotychczas nie posiadał swojej siedziby, lecz był rozproszony w kilkunastu lokalizacjach. Skupienie pracowników i studentów w jednym budynku wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków pracy i jakości kształcenia, a także pozwoli na rezygnację z komercyjnego wynajmu pomieszczeń i związanych z tym opłat.

Często mówimy o sobie w kontekście różnorodności. Mamy bardzo interdyscyplinarne kierunki studiów. Nasi badacze realizują się wielu dyscyplinach nauki. Jesteśmy przekonani, że w tej różnorodności tkwi nasza siła. Niekoniecznie tą siłą był fakt, że nie mogliśmy w tym samym czasie funkcjonować w jednej przestrzeni zarówno w kontekście życia studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych czy administracji – przyznaje dziekan WSMiP UJ prof. Paweł Laidler.

Budynek, do którego Wydział się przeprowadza, nie jest nowy. Powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 2015 roku przy ul. Reymonta 4 funkcjonował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Ośmiokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 11 tys. metrów kwadratowych przeszedł całkowitą metamorfozę. Przebudowano go z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. Wyposażono w system zarządzania BMS – ważny element inteligentnego budownictwa, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w nim i jego otoczeniu. Prace budowlane objęły m.in. zmianę układu pomieszczeń, wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, w tym przebudowę części biegów klatek schodowych oraz pełną wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty termomodernizacyjne, obejmujące ocieplenie całego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na południowej elewacji zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniającą.

WSMiP UJ po przeprowadzce zyskał nowoczesną przestrzeń dydaktyczną, na którą składają się 4 duże aule, ponad 60 sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W zmodernizowanych budynku mieści się też scalona z 11 jednostek wydziałowa biblioteka.

Prace projektowe i wykonawcze były prowadzone w taki sposób, by jak najmniej ingerować w tereny zielone. Wokół budynku nadal rośnie wiele dorodnych drzew i krzewów. W miejsce tych, które kolidowały z inwestycją, posadzono gatunki pierwotne, tj. dęby czy graby. Dodatkowo na elewacji od strony parku Jordana zawieszono kilkanaście budek dla jerzyków, których obecność w okolicy zauważono jeszcze przed rozpoczęciem robót.

Ważne jest to, że inwestycja została zakończona w trudnym okresie, kiedy mieliśmy świadomość, że jest w historii uniwersytetu pewna luka nie do wybaczenia. Spośród 16 wydziałów był jeden, który nie miał swojego miejsca. Studenci i pracownicy zawsze łączą swoje wspomnienia z miejscem, które traktują jako rodzaj matecznika. Dzisiejsza uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na pewno zapisze się w historii naszej uczelni – powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel.

Przebudowa nowej siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 84 mln zł. Środki pochodziły z budżetu, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego uczelni i wydziału.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)