Aktualności
Szkoły wyższe
22 Czerwca
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-06-22

Polsko-chińska szkoła inżynierska

Dwie politechniki: Krakowska i Białostocka podpisały z Uniwersytetem Tianjin Chengjian umowę dotyczącą funkcjonowania Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. Dzięki niej chińscy studenci będą kształcić się pod okiem naukowców z Polski i otrzymają podwójny dyplom.

Trójstronne ogólne porozumienie o utworzeniu Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (International School of Engineering, ISE) zostało zawarte już w 2017 r. Najnowszy dokument, podpisany 22 czerwca, doprecyzowuje zapisy dotyczące organizacji i kształcenia w ISE. Uroczystość z udziałem przedstawicieli trzech uczelni odbyła się z wykorzystaniem platformy komunikacji zdalnej.

Dziś formalnie konstytuuje się projekt pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Inżynierska. Szczegółowe porozumienie wieńczy kilkuletni okres negocjacji oraz wznosi współpracę tych uczelni na wyższy poziom – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK.

Międzynarodowa Szkoła Inżynierska działa w strukturach Uniwersytetu Tianjin Chengjian. Uczelnia powstała w 1978 roku w mieście Tianjin położonym 114 km na południowy wschód od Pekinu. Tianjin jest ważnym portem nad Morzem Żółtym, ośrodkiem wydobycia ropy naftowej z zatoki Bohai i… największym chińskim producentem soli. W mieście działa kilkanaście szkół wyższych. Językiem wykładowym ISE jest angielski, a kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia.

Pierwsza rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej została przeprowadzona w 2020 r. Założono, że każdego roku ISE przyjmie 240 studentów na studia I stopnia i 60 – na II stopień. Łączna liczba studentów planowanych do przyjęcia na studia na ISE wynosi 1200. Strony umowy będą prowadzić Szkołę do 2028 r., a inicjatywa może zostać przedłużona.

Międzynarodowa Szkoła Inżynierska jest wyjątkowym w skali Polski projektem trójstronnej współpracy w dziedzinie kształcenia chińskich studentów na tak masową skalę oraz uzyskiwania przez nich podwójnych dyplomów chińskiej i polskiej uczelni – tłumaczy mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK.

Umowa zawarta między Politechniką Krakowską, Politechniką Białostocką i uczelnią w Tianjinie zakłada wspólne opracowywanie programów dla wszystkich rodzajów studiów, w tym celów kształcenia zawodowego, wymagań dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania, planów nauczania itp. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej będą kształcić chińskich studentów na kierunkach: architektura oraz architektura krajobrazu. Politechnika Białostocka odpowiedzialna jest za budownictwo oraz inżynierię środowiska. Po ukończeniu nauki chińscy studenci otrzymają dyplom odpowiednio jednej z polskich uczelni. Docelowo naukowcy z Polski mają regularnie odwiedzać Uniwersytet Tianjin Chengjian, by prowadzić tam zajęcia. Również chińscy studenci spędzą część swoich studiów w Polsce.

źródło: PK, PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)