Aktualności
Opublikowano: 2018-07-06

Polsko-irakijska współpraca

Dwa obszary, dydaktyczny i badawczy, stanowić będą priorytet nawiązanej właśnie współpracy Politechniki Śląskiej i Koya University.

W spotkaniu, podczas którego nastąpiła uroczysta wymiana umów, uczestniczył inicjator całego przedsięwzięcia ze strony Iraku – dr Walaa Jawdat Al-Jaf, profesor Koya University, a także Ahmed Khalil Al-Ani, pełniący obowiązki ambasadora Iraku w Polsce i Abdul Jabbar Koubaisy, dyrektor Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Ze strony Politechniki Śląskiej wystąpił prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju oraz dr inż. Grzegorz Kłapyta, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą.

Polsko-irakijska kooperacja przyczynić się ma do rozwoju potencjału badawczego i osobowego obu uczelni. Dzięki wymianie różnorakich doświadczeń każda ze stron będzie miała szansę poszerzyć posiadaną wiedzę o nowe elementy. Dwustronne porozumienie obowiązywać będzie przez pięć lat.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)