Aktualności
Opublikowano: 2017-11-30

Polsko-rosyjska współpraca

Porozumienie regulujące kwestie wymiany studenckiej i naukowej podpisane zostało między Politechniką Krakowską a Iwanowskim Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Rosji.

Współpraca między dwoma uczelniami rozpoczęła się już w 1991 roku, obecne regulacje uzupełniają dotychczasowe ustalenia o zapisy dotyczące możliwości rozszerzenia kooperacji w zakresie wymiany akademickiej odbywającej się w ramach programu Erasmus+ dla krajów partnerskich.

Jak dotąd oba podmioty zrealizowały wiele różnych przedsięwzięć, do których zaliczyć można wspólne konferencje i prace naukowe, a także wspomniane już wymiany studenckie. Wspomnieć należy ponadto, że prof. Oskar Josifowicz Kojfman z IPUChT jest honorowym profesorem PK, zaś tytuł doktora honoris causa Iwanowskiej uczelni otrzymał prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)