Aktualności
Opublikowano: 2017-11-16

Polsko-rumuńskie porozumienie

Politechnika Śląska współpracować będzie z Uniwersytetem Technicznym Gheorgha Asachiego (TUIASI) w Jassach w Rumunii. Stosowne porozumienie sygnowane zostało ze strony śląskiej uczelni przez jej rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. TUIASI reprezentowany był przez rektora prof. Dana Cașcavala.

Bilateralna współpraca opierać się będzie na zdynamizowaniu międzyuczelnianych programów mobilności przeznaczonych dla grona naukowców, wykładowców i studentów. Obie strony zadeklarowały ponadto chęć opieki nad studentami uczestniczącymi w praktykach przemysłowych.

Wdrażaniem umowy zajmować się będzie prof. Dumitru Nedelcu z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Przemysłem TUIASI.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)