Aktualności
Szkoły wyższe
06 Października
Od lewej: Leszek Bonna, prof. Krzysztof Wilde, Grzegorz Mocarski; fot. Paweł Sudara
Opublikowano: 2021-10-06

Pomorskie uczelnie zaczynają współpracę z PKM

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita rozpoczyna współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną SA przy nowym projekcie – PKM Południe.

Umowę podpisali 5 października: przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. W spotkaniu udział wziął również wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Porozumienie przewiduje współpracę Związku Uczelni w Gdańsku z PKM SA w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” oraz projektów stanowiących kontynuację tego przedsięwzięcia.

To bardzo ważne aby również w ten sposób wykorzystywać potencjał naszej samorządowej spółki. Oprócz zarządzania infrastrukturą i realizacji kolejnych inwestycji warto pamiętać również o tym, że PKM SA może dzielić swoim ogromnym doświadczeniem ze studentami. To oni za kilka czy kilkanaście lat będą pracowali nad nowymi projektami, których beneficjentami będą mieszkańcy Pomorza – przekonuje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Zaowocowało to nie tylko dynamicznymi wzrostami liczby pasażerów z 1 mln w 2016 r. do 4,3 mln w 2019 r., ale także licznymi inwestycjami samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.

Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. szacuje się, że będzie mieszkać 100 tysięcy osób – nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo. Dlatego Samorząd Województwa pomorskiego wspólnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS podjęły się realizacji nowego, wizjonerskiego projektu PKM Południe.

Współpraca Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita z Pomorską Koleją Metropolitalną SA obejmuje 4 główne obszary:

  • techniczny – opiniowanie proponowanych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, wskazywania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych w tematyce przedsięwzięcia;
  • społeczny – wspieranie procesu przygotowania przedsięwzięcia pod kątem zrównoważonego rozwoju i współpraca przy tworzeniu pozytywnego wizerunku miejskiej mobilności w zakresie transportu zbiorowego;
  • prośrodowiskowy – propagowanie przemieszczania się transportem publicznym w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego i europejskiego zielonego ładu oraz wsparcie w realizacji polityki UE w tym zakresie;
  • inne działania, w których następuje transfer wiedzy – współpraca ekspercka w zakresie opracowywania i publikacji opinii przedstawicieli środowisk naukowych w określonych zakresach tematycznych przedsięwzięcia.

Jak podkreślił prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, umowa pozwoli naukowcom, doktorantom i studentom pracować wieloaspektowo przy jednym z najbardziej ambitnych projektów komunikacyjnych, jaki zostanie zrealizowany na Pomorzu w najbliższych latach. Rektor PG dodał, że uczelnie zamierzają aktywnie wspierać ten projekt oraz wymieniać się z ekspertami PKM wiedzą i doświadczeniem.

Naszą ambicją jest, aby Związek Uczelni Fahrenheita stał się spoiwem i wyróżnikiem nie tylko naszego miasta i naszych uczelni, ale całego regionu. Uczelnie są siłą napędową gospodarki opartej na specjalistycznej wiedzy i bogatym doświadczeniu członków swoich społeczności. Będziemy się starali wykorzystać to doświadczenie podczas realizacji nowej linii kolejowej w regionie – powinno to pozwolić na wprowadzenie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w tej inwestycji. Teren budowy może się okazać też ciekawym poligonem do prowadzenia badań środowiskowych – przyznała prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku.

Z kolei Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA, zauważył, że nowy projekt PKM Południe wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby zastosowane w nim rozwiązania były w pełni skorelowane z aktualnym stanem nauki, co z kolei pozwoli na optymalizację poszczególnych obszarów naszych działań.

Podpisana dziś umowa to okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń i opinii. Skorzystają na niej obie strony. Pomorska Kolej Metropolitalna zyska możliwość zaopiniowania projektu PKM Południe przez szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, natomiast studenci i pracownicy naukowi będą mieli możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce – zwrócił uwagę Mocarski.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita został założony w 2020 roku z inicjatywy rektorów trzech największych gdańskich uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Jego celem jest budowanie pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Warto przypomnieć, że z samą Politechniką Gdańską samorządowa spółka PKM SA współpracowała już wcześniej przy realizacji I etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Efektem tamtej współpracy były m.in. wykonane przez studentów Wydziału Architektury PG koncepcje przyszłych przystanków PKM.

MK, źródło: www.pkm-sa.pl

Dyskusja (0 komentarzy)