Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-25

Ponad 13,5 mln zł na Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie

Poprawę jakości kształcenia praktycznego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego zakłada projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Umowę podpisano 24 kwietnia w Ministerstwie Zdrowia.

Ze trony uczelni dokument podpisał dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, prorektor ds. infrastruktury i Współpracy z Gospodarką, zaś z ramienia resortu zdrowia – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko, podsekretarz stanu Zbigniew J. Król i podsekretarz stanu Sławomir Gadomski.

Opracowanie programu rozwojowego będzie miało na celu poprawę jakości nauczania na kierunku lekarskim, co pozwoli na realizację już istniejących projektów edukacyjnych i powstanie nowych projektów o charakterze praktycznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wybrane umiejętności techniczne i nietechniczne.

– Kluczowym elementem programu będzie utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego, jako obiektu wyposażonego w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta – wyjaśnia prof. Cebulski.

Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów wielu wysokospecjalistycznych umiejętności. Dodatkowo w ramach projektu pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz naukowo-techniczni lub techniczni wezmą udział w szeregu przedsięwzięć podnoszących ich kwalifikacje w postaci: wizyt stażowych w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą; certyfikowanych kursów dla instruktorów symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym i podstawowym; kursów przygotowujących do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE; szkoleń Crisis Resource Management (CRM) zarządzanie zespołem w sytuacjach trudnych; szkoleń z zakresu oceny umiejętności nietechnicznych studentów; kursów dla personelu technicznego Centrum Symulacji Medycznej; specjalistycznych szkoleń językowych szkoleń dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

Powstanie WCSM umożliwi wdrożenie zobiektywizowanego systemu sprawdzania wyników kształcenia oraz prowadzenia egzaminów typu OSCE. Wprowadzenie kształcenia w warunkach symulowanych pozwoli również na ćwiczenie w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Umożliwi również kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranych sytuacjach klinicznych, nauki i doskonalenia prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej będzie zlokalizowane w budynku UR przy ul. Warszawskiej, gdzie obecnie działa już Centrum Symulacji Medycznej Pielęgniarek i Położnych. Wartość projektu wynosi 13,5 mln zł. Finansowanie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakończenie realizacji planowane jest na kwiecień 2022 roku.

Maciej Ulita

 

Dyskusja (0 komentarzy)