Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

Ponad 14 milionów dofinansowania dla US

Ogólnouczelniany projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY otrzyma ponad 14 milionów dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt US znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I. Planowany budżet projektu wraz z wkładem własnym w wysokości 14 999 149,00 zł został zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co oznacza że uczelnia na swoje działania otrzyma dofinansowanie w kwocie 14 549 171,00 zł.

Projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY  będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 10 września 2022 r., obejmując swym zakresem merytorycznym 5 z 6 wskazanych modułów opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego Uczelni.

Zakres działań w projekcie:
– poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na studiach I i II stopnia na wydziałach US reprezentujących dziedziny w obszarze nauk społecznych;
– utworzenie dwóch nowych międzywydziałowych  kierunków studiów stacjonarnych I stopnia: GOSPODARKA REGIONÓW NADMORSKICH oraz INFORMATYKA;
– wprowadzenie nowego trybu prowadzenia studiów na kierunkach US INTERDYSCYPLINARNE STUDIA ZAAWANSOWANE – ISZ, polegającego na umożliwieniu studentowi ukończenie jednocześnie dwóch kierunków studiów, realizowanych w ramach 4-semestralnych indywidualnych programów studiów uwzględniających zainteresowania badawcze studenta;
– realizacja MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH (MSD) w dyscyplinie fizyka i matematyka na Wydziale Matemetyczno-Fizycznym US, w nowej formule, w tym we współpracy z zagranicznymi  jednostkami naukowymi;
– cykl wizyt znanych naukowców ze świata wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami z zakresu nauki i biznesu – program VISITING PROFESSORS;
– szeroko rozbudowana oferta edukacyjna dla studentów PLATFORMA STUDENT (warsztaty z pracodawcami, szkolenia, kursy językowe, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne) wraz ze wsparciem usług Akademickiego Biura Karier;
– podnoszenie kompetencji kadr uczelni w celu doskonalenia jakości kształcenia w programie PLATFORMA KADRA;
– wsparcie informatycznych systemów zarządzania uczelnią (zarządzanie procesem rekrutacji, elektroniczny system obiegu dokumentów).

Julia Poświatowska-Szumiło

Dyskusja (0 komentarzy)