Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lutego
Źródło: PB
Opublikowano: 2021-02-07

Ponad 2,5 mln zł na współpracę podlaskich uczelni z biznesem

Zacieśnianie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm i komercjalizowanie uczelnianych pomysłów – to główne cele projektu, którego liderem jest Politechnika Białostocka, a uczestnikami – 6 lokalnych partnerów.

„Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” będzie obejmował trzy główne zadania: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu oraz organizację wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.

Uczelnie często mają znakomite pomysły, ale nie potrafią przemysłowi pokazać je w takiej formie, by przedsiębiorca zobaczył celowość komercjalizacji – podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

W ramach projektu Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, wyłonionych na uczelniach: Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Eksperci wyłonią następnie 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Mają dotyczyć branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu, m.in. przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.

Uczelnie nie mają dużych pieniędzy na komercjalizację, a etap wdrożenia może wymagać większych nakładów niż proces wymyślenia rozwiązania. Ten projekt redukuje takie bariery – mówi prof. Mirosław Świercz.

Kolejni partnerzy projektu zajmą się organizacją spotkań networkingowych dla przedstawicieli uczelni, otoczenia biznesowego oraz funduszy venture capital. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Klaster Obróbki Metali i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (speeddating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i oczekiwaniach.

W ciągu roku powstanie również platforma usług dla biznesu, obrazująca potencjał badawczo-rozwojowy regionu. Baza będzie zawierała listę sprzętu i aparatury badawczej, ale także wykaz specjalistycznych kadr, potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które mogą zainteresować przedsiębiorców.

Wszystkie działania mają być analizowane, by w rezultacie za rok powstał raport na temat współpracy biznesu i nauki w regionie. Dokument ma zawierać wytyczne i rekomendacje dla twórców Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027.

Koszt projektu wynosi 2,7 mln zł, większość (2,5 mln zł) pokryje dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)