Aktualności
Szkoły wyższe
22 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-22

Ponad 4 mln zł dla PŚl na badania dotyczące rozwoju zrównoważonego transportu

Politechnika Śląska otrzymała 4,5 mln zł z miejskiego budżetu na rozwój nowoczesnego kształcenia dualnego w zakresie zrównoważonego transportu. Prace badawcze o tej tematyce będą prowadzone w dwóch pracowniach wyposażonych w nowoczesną aparaturę.

Nowoczesne kształcenie akademickie nie może się odbywać bez udziału partnerów zewnętrznych, określających praktyczne potrzeby w tym zakresie. Z takiej kooperacji korzystają wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim sami studenci, którzy już na etapie studiów uczą się teorii i praktyki. Pomagają w tym studia dualne umożliwiające nabycie umiejętności i realizację rozwiązań w środowisku pracy. Politechnika Śląska prowadzi obecnie 5 kierunków na studiach dualnych (transport kolejowy, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, mechatronika oraz logistyka), na których kształcenie jest realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i biznesem.

W roku 2018 otrzymaliśmy największe wśród publicznych uczelni akademickich dofinansowanie w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Studia dualne”. Umożliwiło nam ono realizację aż pięciu projektów studiów dualnych, a tym samym jeszcze lepsze dostosowanie oferty kształcenia przyszłych kadr inżynierskich do potrzeb pracodawców —mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚl.

O potrzebach, wyzwaniach i wdrożonych rozwiązaniach w zakresie nowoczesnego kształcenia dyskutują uczestnicy odbywającej się na Politechnice Śląskiej Konferencji Edukacja Dualna EDUAL 2021. Tegoroczna edycja poświęcona jest kształceniu kadr inżynierskich w zakresie inteligentnych miast, mobilności przyszłości oraz współczesnego transportu.

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny naszego społeczeństwa powoduje, że w kraju wciąż rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych. W dobie dynamicznie rozwijających się nowych technologii musimy jednak zmieniać podejście do procesu dydaktycznego. Konieczne jest zwiększenie realnego udziału otoczenia gospodarczego w formułowaniu treści programowych i realizacji nowych form kształcenia — dodaje rektor.

Politechnika Śląska współpracuje z Miastem Katowice w zakresie wspierania rozwoju zrównoważonego transportu i inteligentnych miast, a także nowoczesnego kształcenia dualnego w tym obszarze w kooperacji z partnerami z przemysłu. Na ten cel Miasto Katowice przekazało Politechnice Śląskiej 4,5 mln zł dofinansowania. W ramach dotacji powstaną nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze, m.in. diagnostyki drganiowej środków transportu; nowych technologii dla Studenckich Kół Naukowych czy systemów sterowania ruchem kolejowym, awioniki systemów logistycznych oraz systemów transportowych i inżynierii ruchu. Nowoczesny sprzęt  i oprogramowanie do projektowania pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem kolejowym zapewnią firmy Bombardier/Alstom.

Staramy się budować nasze relacje w taki sposób, aby dla każdej ze stron przynosiły korzyści. To nie tylko współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale przede wszystkim z samorządami. Ten trójkąt – biznes, nauka, samorząd –  jest podstawą sukcesu, zarówno dla danego regionu i firm, jak i dla jednostki naukowej uczestniczącej w takim procesie. Z punktu widzenia miasta jest to na pewno zwiększenie atrakcyjności: powstają nowoczesne laboratoria, rozwija się kształcenie specjalistów na najwyższym, światowym poziomie. Z punktu widzenia firmy jest to ogromne zaplecze kompetencji. Wiemy, że w tej chwili firmy cierpią na brak wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. My dostarczamy nasz potencjał intelektualny, a także potencjał tkwiący w studentach, ich kreatywność – wylicza rektor.

Miasto Katowice inwestuje w rozwój infrastruktury Politechniki Śląskiej, zwłaszcza wydziałów, które mieszczą się na jego terenie.

Wiemy, że kadra inżynierska jest bardzo potrzebna do tworzenia rozwiązań, z których później korzystamy, implementując je na obszar miasta. Są to rozwiązania komunikacyjne i inne, które dają element prorozwojowy, wzmacniając pozycję Katowic wśród innych ośrodków nie tylko krajowych, ale także Europy i świata. Nie byłoby nowoczesnych firm w naszym mieście, gdyby nie obecność Politechniki Śląskiej i innych uczelni. To jest naprawdę wielki potencjał. Żeby móc czerpać i rozumieć know-how, który jest realizowany na świecie, trzeba mieć odpowiednią kadrę. I ta kadra jest właśnie tworzona przez szkoły wyższe, które są w naszym obszarze i które służą wypełnieniu miejsc pracy, tworzonych przez duże firmy — przekonuje prezydent Katowic Marcin Krupa.

Sama debata nad studiami dualnymi oraz kształceniem przyszłych kadr inżynierskich w kontekście wyzwań współczesnego transportu w miastach i metropoliach ma ogromne znaczenie dla Politechniki Śląskiej.

Jako uczelnia zlokalizowana w pierwszej w Polsce metropolii oraz w pobliżu jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych, zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie przygotowanie studentów, tak aby w pełni odpowiadali na potrzeby współczesnego rynku pracy, jest jednym z głównych zadań naszej uczelni. Dlatego też rozwijanie oferty studiów dualnych na Politechnice Śląskiej jest obecnie jednym z naszych priorytetowych celów w zakresie kształcenia — zapewnia rektor.

Badania naukowe, które są prowadzone na Politechnice Śląskiej, ich wyniki i wdrożenia, mają służyć przede wszystkim samym mieszkańcom i podnieść ich jakość życia.

Dotyczą między innymi paliw alternatywnych w transporcie, czyli paliw, które pozwalają zmniejszyć emisję. W ten sposób mamy szansę oddychać czystszym powietrzem. Pracujemy też nad zmniejszeniem hałasu przez środki transportu. Trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez transportu, bez przemieszczania się. Dobrze jest więc wypracować kompromis, i to jest cel naszych badań. Kompromis polegający na tym, aby szkodliwe oddziaływania były jak najmniejsze, a komfort korzystania jak najwyższy. Minimalizowanie negatywnych skutków, oddziaływań transportu poprzez ingerencję w konstrukcję oraz właściwa organizacja w transporcie – połączenie tych dwóch działań pozwala uzyskać w praktyce transport bardzo przyjazny dla mieszkańców —mówi prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej, szef Katedry Transportu Drogowego.

Konferencja Edukacja Dualna EDUAL – „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości” odbywa się w trybie zdalnym. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, a partnerami Miasto Katowice i Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: PŚl

Link do transmisji konferencji – dzień pierwszy: https://www.youtube.com/watch?v=jat31Nys5lU

Link do transmisji konferencji – dzień drugi: https://www.youtube.com/watch?v=fh7xZziv54Y

 

Dyskusja (0 komentarzy)