Aktualności
Szkoły wyższe
25 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-01-25

Ponad 50 mln zł na kształcenie specjalistów AI

Pięć uczelni bierze udział w projekcie, którego celem jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. Na realizację zadania przeznaczono ponad 50 mln zł.

Umowę o dofinansowanie „Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 podpisano 19 stycznia. W projekcie bierze udział pięć szkół wyższych, które mają największe osiągnięcia w zakresie badań i dydaktyki w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski.

Stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie AI, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa będzie możliwe dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą studia II stopnia. W planach jest również rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej z wiodącymi uczelniami oraz przedstawicielami z branży.

AI Tech będzie obejmował ponadto m.in.: tutoring zapewniający indywidualną opiekę oraz wsparcie merytoryczne dla każdego studenta, realizację projektów informatycznych, udział w konferencjach międzynarodowych, staże oraz wizyty studyjne, szkołę letnią sprzyjającą nabyciu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zagadnień merytorycznych.

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców: uczelni, które będą korzystały ze wsparcia w zakresie wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz uczestników tworzonych studiów stacjonarnych II stopnia. Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021–27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto uczestnicy studiów prowadzonych w ramach projektu zdobędą zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Merytoryczną opiekę nad projektem pełni Rada Programowa AI Tech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wartość projektu wynosi ponad 51,5 mln zł.

MK, źródło: PG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)