Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Opublikowano: 2017-03-16

Ponad półtora miliona na studenckie staże

Uniwersytet Szczeciński otrzyma niemal 1,7 mln zł dofinansowania na organizację staży studenckich w ramach rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Studiujesz? Praktykuj!”, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.„Uczelnie Przyszłości”.

Uczelnia otrzyma dofinansowanie dla projektu pn. “Staże szansą na praktyczne kompetencje w zarządzaniu procesowym”. Wartość przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu przez US to ogółem 1 723 584 zł, z czego kwota otrzymanego dofinansowania to 1 671 876 zł, zaś wkład własny uczelni stanowić będzie 3% ogólnej wartości projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów, które odpowiadać będą potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. “Studiujesz? Praktykuj!” jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Projekt US będzie realizowany między 1 kwietnia 2017 a 31 grudnia 2018 roku. Na 3-miesięczne staże o łącznej liczbie 360 godzin zostanie skierowanych 235 studentów z podziałem na:
–  Wydział Prawa i Administracji: kierunek ekonomiczno-prawny – 45 studentów (rocznik 2016/2017 – 25 osób, rocznik 2017/2018 – 20 osób),
–  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: kierunek finanse i rachunkowość – 190 studentów (rocznik 2016/2017 i 2017/2018 – po 95 osób).

Realizacja staży będzie wsparta działaniami Akademickiego Biura Karier US, które posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz współpracuje z pracodawcami na terenie całego kraju. Programy stażowe będą powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia na danym kierunku i będą kierowane przede wszystkim do studentów z ostatnich roczników studiów w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy w danej branży.

Konkurs realizowany był w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)