Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Opublikowano: 2017-07-26

Popularne kierunki na Uniwersytecie Gdańskim

Wstępne rekrutacji na popularne na Uniwersytecie Gdańskim kierunki studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wskazują, że największym zainteresowaniem cieszą się w tym roku: skandynawistyka, filologia angielska, bezpieczeństwo, narodowe, psychologia, kryminologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi, psychologia pracy i biznesu Rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim wciąż jednak trwa i można jeszcze aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, około 50 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz ponad 70 kierunków studiów niestacjonarnych  (pierwszego i drugiego stopnia).

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie:

 1. Skandynawistyka – 11,30 osób na jedno miejsce
 2. Filologia angielska – 10,31
 3. Bezpieczeństwo narodowe – 9,80
 4. Psychologia – 9,43
 5. Kryminologia – 9,11
 6. Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menadżerska – 8,96
 7. Psychologia, specjalność Psychologia pracy i biznesu – 8,65
 8. Psychologia, specjalność Psychoseksuologia – 7,50
 9. Sinologia – 6,90
 10. Dyplomacja – 6,68
 11. Psychologia, specjalność Neurobiopsychologia – 6,20
 12. Amerykanistyka – 5,85
 13. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,47

Lista popularnych kierunków dotyczy wyłącznie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wybrane zostały również wyłącznie te kierunki, na których na jedno miejsce przypada powyżej 5 kandydatów.

Na podsumowanie rekrutacji trzeba jednak będzie poczekać, bo rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim wciąż  trwa i w chwili obecnej można jeszcze aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, ponad 50 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz ponad 70 kierunków studiów niestacjonarnych  (pierwszego i drugiego stopnia).

Wśród kierunków studiów stacjonarnych I stopnia, na które wciąż trwa rekrutacja są między innymi: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, etnofilologia kaszubska, etnologia, filologia polska, filologia klasyczna, fizyka, fizyka medyczna, kulturoznawstwo, niemcoznawstwo, rosjoznawstwo, slawistyka, studia wschodnie, wiedza o teatrze.

Terminy rekrutacji na Uniwersytet Gdański są różne na poszczególne kierunki studiów, ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym już nie można zrejestrować się na konkretny kierunek. Na większość kierunków stacjonarnych rekrutacja zostanie zamknięta do końca lipca 2017 roku, na studia niestacjonarne na końca września 2017 roku.

Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dostępne są na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja

Na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytet Gdański zaplanował przyjęcie 15 546 osób: 9276 osób na studia stacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie oraz 6270 na studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/18 to 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018 znajduje się pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność. Są to studia stacjonarne pierwszego stopnia: Modelowanie matematyczne i analiza danych oraz Akwakultura Biznes i Technologia; studia stacjonarne drugiego stopnia – Biologia medyczna, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (do tej pory prowadzone tylko na I stopniu) oraz niestacjonarne w języku angielskim – European and International Business Law. Nowa specjalność na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, na którą będzie bezpośrednio prowadzona rekrutacja, to Psychologia pracy i biznesu na kierunku Psychologia. Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 531, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Warto przypomnieć, że absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się na 2. miejscu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które przygotowuje firma Sedlak & Sedlak. Na pierwszym miejscu są absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, a podium zamykają absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport obejmuje zarobki brutto osiągane w 2016 roku przez absolwentów studiów II stopnia 18 publicznych uniwersytetów. Tzw. mediana absolwentów studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku wyniosła 4500 zł.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)