Aktualności
Szkoły wyższe
10 Czerwca
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Opublikowano: 2022-06-10

Porozumienie na rzecz rozwoju technologii autonomicznych

Wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej – to główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. List intencyjny w tej sprawie podpisały m.in. trzy uczelnie. 

Projekt realizowany będzie pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury. W siedzibie resortu doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Sieci. Podpisali go przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie (rektor dr hab. Wojciech Ślączka), Politechniki Poznańskiej (rektor prof. Teofil Jesionowski), Politechniki Warszawskiej (rektor prof. Krzysztof Zaremba), Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Utworzenie Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych będzie kolejnym krokiem w stronę przyśpieszenia badań nad wciąż ewoluującym rynkiem maszyn autonomicznych. Polska, jako lider technologii dronowych, potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na dalszy rozwój tej perspektywicznej gałęzi przemysłu lotniczego – powiedział Dariusz Werschner, pełnomocnik MI ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych powstaje z myślą o innowacyjnych podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się czy spore gabaryty. Sieć będzie umożliwiała testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających.

Podmioty dysponujące zasobami istotnymi z punktu widzenia testowania systemów autonomicznych, które wyrażają chęć współpracy poprzez udostępnienie posiadanych zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, czy realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów, mogą wnioskować o przyłączenie do Sieci. Wnioski te można przekazywać pełnomocnikowi Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)