Aktualności
Szkoły wyższe
21 Stycznia
Fot. Maciej Giedrojć Juraha
Opublikowano: 2022-01-21

Porozumienie o współpracy między białostockimi uczelniami

Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisały porozumienie o współpracy. Umowa formalizuje dotychczasowe kontakty między obiema uczelniami. 

Porozumienie obejmuje m.in. współpracę w zakresie kształcenia w szczególności na kierunkach: bioinformatyka, biostatystyka czy inżynieria biomedyczna, a także wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu prowadzenia wykładów czy seminariów. Studenci będą mieli możliwość badania pacjentów w wirtualnym kampusie. Umowa formalizuje międzyuczelniane kontakty, które w wielu obszarach odbywają się od lat.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to znakomita uczelnia, jedna z najlepszych w kraju, o dużej rozpoznawalności. Jestem przekonana, że współpraca z Politechniką Białostocką pomoże jeszcze wzmocnić ten potencjał, pomoże spojrzeć na możliwości obu uczelni z różnych perspektyw, a to zaowocuje nowymi projektami przynoszącymi korzyści obu stronom – zapewnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Z kolei prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zauważył, że tym, co łączy obie uczelnie, jest aktywna współpraca przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie.

Naszym marzeniem jest, by Podlasie stało się zagłębiem tworzenia nowych rozwiązań sztucznej inteligencji szczególnie w medycynie. Nasza aktywna współpraca z wybitnymi fachowcami w tej dziedzinie z Politechniki Białostockiej jest tego bardzo dobrym zaczynem, nie jest też tajemnicą, że mamy wspólne plany, by również w taką kompleksową współpracę w obszarze sztucznej inteligencji w medycynie włączyć specjalistów z Uniwersytetu w Białymstoku.

Taki szeroko zakrojony projekt wykorzystujący oprócz sztucznej inteligencji także rozszerzoną rzeczywistość i zachowania znane z gier komputerowych już powstaje przy współpracy Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, uczelniami z Hiszpanii i Francji.

Efektem projektu „Technology for Healthcare education using smart gamification” będzie opracowanie zestawu modułów laboratoryjnych skoncentrowanych na szkoleniu studentów inżynierii biomedycznej – wyjaśnia prof. Jolanta Pauk, dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Dzięki temu studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych w wirtualnym kampusie w oparciu o realistyczne scenariusze, bez konieczności udawania się do ośrodków szpitalnych. Zapoznają się z grami komputerowymi, aplikacjami mobilnymi i studiami przypadków z problemami do rozwiązania z zakresu diagnostyki medycznej, diagnostyki obrazowej, szybkiego prototypowania w protetyce, implantologii na zamówienie, kardiologii i innych zagadnień z pogranicza inżynierii i medycyny. Studenci kierunku inżynieria biomedyczna i kierunków medycznych będą mieli szansę pracować w realistycznych scenariuszach z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości bez obawy o konsekwencje popełnionych błędów, ponieważ będą pracowali z wirtualnym pacjentem.

Chciałabym podkreślić, że do współtworzenia wirtualnego kampusu zaprosimy studentów z kierunku inżynieria biomedyczna i kierunków medycznych, prosząc ich o testowanie. Mam nadzieję że współpraca z tak wybitnymi specjalistami w kraju i za granicą przyczyni się do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w programach studiów na kierunku inżynieria genetyczna i kierunkach medycznych – dodaje prof. Pauk.

Prof. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, liczy na owocną współpracę z Politechniką Białostocką, szczególnie w zakresie informatyki, nauki programowania, analizy danych wielkoskalowych.

W tych obszarach chcemy tworzyć nowe kierunki kształcenia. Będziemy rozwijać naszą biostatystykę, ale chcemy stworzyć nowy kierunek – bioinformatyka. Wydaje się nieuniknione stworzenie grupy wysoko wyspecjalizowanych ludzi, którzy tworzyliby podstawy do opracowania nowych algorytmów związanych z medycyną spersonalizowaną, z medycyną wysokiej jakości, ze sztuczną inteligencją. Chcemy, by to się działo tutaj, na Podlasiu.

Umowa między obiema uczelniami obejmuje współpracę w zakresie kształcenia, w szczególności na kierunkach: bioinformatyka, biostatystyka, inżynieria biomedyczna; wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu prowadzenia wykładów, seminariów itp.; wymianę studentów, doktorantów; wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz wykorzystania aparatury badawczej, na podstawie odrębnych porozumień/umów; wspólne organizowanie seminariów/konferencji; organizowanie lub współorganizowanie kursów specjalistycznych; wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, m.in. w drodze udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)