Aktualności
Szkoły wyższe
21 Września
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2020-09-21

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Jednostką Wojskową nr 2305

Uniwersytet Rzeszowski podpisał porozumienie o współpracy z Jednostką Wojskową nr 2305. Dotyczy ono zabezpieczenia medycznego żołnierzy Wojsk Specjalnych i prowadzenia prac naukowo-badawczych. 

Umowę podpisali rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz dowódca Jednostki Wojskowej nr 2305 płk Grzegorz Mikłusiak. Jednostka Wojskowa nr 2305 (Jednostka Wojskowa GROM) została sformowana 13 lipca 1990 roku jako pierwsza formacja zdolna do realizacji pełnego spectrum operacji ochronnych i kontrterrorystycznych w kraju i poza granicami. Jednostka z dumą dziedziczy i kontynuuje tradycje Cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z czasów II wojny światowej, ochotników, którzy po morderczym szkoleniu zostali desantowani do okupowanej Polski w celu prowadzenia wojny nieregularnej obarczonej najwyższym ryzykiem. Dziedziczenie tradycji Jednostki zostało uhonorowane poprzez nadanie nazwy wyróżniającej „Cichociemni”. JW GROM przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych na lądzie, z powietrza i pod wodą. Jej tworzenie rozpoczęto w 1990 r., wykorzystując najlepsze doświadczenia zagranicznych odpowiedników, zwłaszcza USA i Wielkiej Brytanii.

Kilka lat temu, podczas najstarszego festiwalu podróżniczego w Polsce „OSOTT”, organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, spotkali się ludzie, których połączyły pasje: medycyna, nauka i podróże. Prof. dr n. med. Andrzej Urbanik (lekarz, podróżnik), dr Maciej Brożyna (ratownik, podróżnik) oraz dr n. med Przemysław Guła (lekarz, ratownik, podróżnik), dzięki wspólnym pomysłom i możliwościom, jakie daje UR oraz JW GROM, stworzyli projekt i plan badań. Efektem powyższych działań było sformalizowanie wspólnych przedsięwzięć poprzez podpisanie 28 sierpnia porozumienia o współpracy.

Mając na uwadze posiadanie przez obie strony specyficznego doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, jak również dysponowanie nowoczesnym warsztatem badawczym i medycznym, współpraca pomiędzy UR i JW 2305 ma służyć prowadzeniu badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny, a także wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań wynikających z realizacji celów porozumienia. Współpraca pomiędzy UR i JW 2305 będzie realizowana w formie wymiany doświadczeń,  w ramach wspólnych badań naukowych i organizowanych przez obie strony spotkań, seminariów i prezentacji. Wyniki prowadzonych analiz i badań będą mogły zostać wykorzystane w praktyce, do publikacji naukowych oraz prowadzenia dalszych prac naukowych i badawczych.

Kierownikiem projektu badawczego w realizacji porozumienia został prof. dr hab. med. Artur Mazur, a jego pełnomocnikiem do spraw logistyki i realizacji badań dr Maciej Brożyna z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powszechnie wiadomo, że do służby w GROM-ie trafia starannie wyselekcjonowana grupa ludzi, która spełnia wysokie wymagania, „najlepsi z najlepszych”. Poprzeczka od początku istnienia Jednostki jest zawieszona bardzo wysoko. Charakter ich służby jest porównywalny do uprawiania sportów ekstremalnych, czego konsekwencją są liczne urazy i kontuzje. A co za tym idzie czasową lub też całkowitą niezdolność do realizacji statutowych zadań wykonywanych przez Jednostkę. Zamysłem przewodnim porozumienia jest, aby poprzez różnorodne badania i testy była możliwość stwierdzenia, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Następnie zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do opracowania programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników, takich jak choćby fala uderzeniowa podczas detonacji czy obciążenia organizmu wynikające ze specjalistycznego szkolenia taktycznego. Badania  wpłyną również na zwiększenie efektywności psychologicznej żołnierzy, np. zdolności szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

Dzięki podjętym badaniom grupa tworząca zespół, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania fizycznego oraz psychologowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego, opracowuje metody pozwalające jak najlepiej przygotować żołnierzy do trudów służby i zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji. Wśród ośrodków współpracujących z JW 2305 są także: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

dr Maciej Brożyna, źródło: UR

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)