Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Źródło: www.pwsz.glogow.pl
Opublikowano: 2019-04-18

Porozumienie pięciu uczelni zawodowych

Cztery uczelnie zawodowe z Dolnego Śląska oraz jedna z Opola będzie ze sobą współpracować w zakresie dydaktyki, nauki, kultury i sportu. Porozumienie zostało podpisane w Jeleniej Górze.

Podpisy pod dokumentem złożyli rektorzy: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prof. dr hab. Marian Ursel, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu dr hab. Piotr Jurek.

 

Kiedy występujemy samodzielnie, nie mamy takiej siły przebicia, jak duże ośrodki akademickie. Teraz jako pięć podmiotów będziemy sporą siłą, choćby w rozmowach z najważniejszymi uczelniami wrocławskimi – podkreśla rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski, zaznaczając, że współpraca będzie dotyczyła wszystkich obszarów, również tych poza dydaktyką.

 

Uczelnie zobowiązały się do współdziałania w zakresie: wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń, wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne, tworzenia warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych, do rozwoju kultury fizycznej i działalności artystycznej, wymiany studentów, działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także reprezentowania wspólnych interesów wobec administracji rządowej i samorządowej i innych organizacji funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Źródło: PWSZ w Nysie

 

Dyskusja (0 komentarzy)