Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Źródło: www.prz.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-18

Porozumienie Stalowowolskie podpisane

Rozbudowę bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli zakłada podpisane Porozumienie Stalowowolskie. Ma ono na celu stworzenie najlepszych warunków dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów położonych na terenie byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Porozumienie podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Mariusz Sołtys, prezes zarządu Huty Stalowa Wola Bartłomiej Zając i członek zarządu HSW Jan Szewdo.

Rektor przyznał, że dzięki porozumieniu Wydział Mechaniczno-Technologiczny ma szansę na szybszy rozwój.

– To  porozumienie pozwala nam bardzo perspektywicznie patrzeć na rozwój Wydziału w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że liczba absolwentów przygotowanych tutaj dla tego makroregionu z roku na rok będzie rosła – mówił prof. Markowski.

W ramach porozumienia stworzona zostanie baza dla projektów, które będą realizowane razem z przemysłem. Porozumienie zakłada także wyposażenie laboratoriów badawczych, budowę pracowni naukowych oraz stanowisk na potrzeby prób technologicznych dla przemysłu.

– Chcemy również zakupić trenażery i symulatory do użytkowania pojazdów wojskowych w pozorowanych warunkach. Kolejnym zagadnieniem, którym chcemy się zająć jest robotyzacja i automatyzacja produkcji. Dzisiaj roboty są powszechne i chcemy zaproponować roboty, które współpracują z człowiekiem tzw. coboty – urządzenia, które uczą się od nas. Taki robot wspomaga pracownika, obserwuje jego zachowanie, jest partnerem w pracy – tłumaczył dr hab. inż. Andrzej Trytek, prodziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz w Stalowej Woli.

Sygnatariusze porozumienia planują stworzyć pracownie spawania wirtualnego.

– Zamierzamy również rozwijać sieć szerokopasmowego internetu w Stalowej Woli, żeby korzystać z niej mogło również wojsko czy służby mundurowe – dodał prodziekan Trytek.

Prezydent Stalowej Woli mówił, że do rozwoju regionu potrzebni są odpowiednio wykształceni ludzie, bo tylko wówczas możliwe jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowej technologii. Prezes Huty Stalowa Wola zwracał uwagę na potrzeby kadrowe zakładu i innych miejscowych firm.

– Nie ma silnego przemysłu, nowych technologii i nie ma rozwoju bez nauki, kadry, bez wsparcia regionu czy rządu. Te wszystkie działania, które będziemy realizować wspólnie, służyć będą temu, aby przemysł Stalowej Woli oraz ośrodek akademicki był silny – powiedział Bartosz Zając.

Źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)