Aktualności
Szkoły wyższe
12 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-12

Porozumienie UMB z University of Osijek

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł porozumienie z University of Osijek w Chorwacji. Dotyczy ono wspólnego przeprowadzania przewodów doktorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych.

Porozumienie zostało zawarte na 5 lat z możliwością przedłużenia. W wyniku umowy w przewodach doktorskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i University of Osijek, może zostać powołany kopromotor zatrudniony w chorwackiej uczelni. Porozumienie określa obowiązki obydwu stron w zakresie wspólnego przeprowadzania przewodów doktorskich. Obrony rozpraw doktorskich będą przeprowadzane przez wspólną komisję obydwu uczelni, złożoną z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 9 nauczycieli akademickich obydwu uniwersytetów.

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku powstał w 1975 roku. W jego skład wchodzi jedenaście wydziałów (między innymi Wydział Medyczny, Wydział Technologii Żywienia, Wydział Inżynieryjny, Wydział Budownictwa), pięć działów oraz Akademia Sztuki. Uczelnia zatrudnia około 800 pracowników naukowych, kształci ponad 18 tys. studentów. Jest uprawniona do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk przyrodniczych i nauk interdyscyplinarnych.

Źródło: UMB

Dyskusja (0 komentarzy)