Aktualności
Opublikowano: 2018-03-22

Porozumienie Włocławka z Łodzią

Umowę o wzajemnej współpracy podpisali rektorzy: Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dr Małgorzata Łagiędź-Gałuszka. Sygnowane porozumienie gwarantuje zaangażowanie obu stron we współpracę na płaszczyźnie naukowo-badawczej i edukacyjnej.

W ramach umowy łódzka uczelnia nie tylko umożliwi studentom PWSZ korzystanie z posiadanej infrastruktury, ale udzieli im ponadto merytorycznego wsparcia potrzebnego do rozwoju procesu dydaktycznego. Bilateralna kooperacja posłuży także do zacieśnienia kontaktów między dwoma uczelniami, które częściej będą razem organizować i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach. Jako iż PWSZ kształci studentów na kierunkach technicznych, takich jak chociażby mechanika i budowa maszyn czy informatyka oraz inżynieria zarządzania, Politechnika Łódzka stanie się idealnym miejscem, w którym będą mogli kontynuować kształcenie.

az

(źródło: p.lodz.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)