Aktualności
Szkoły wyższe
03 Czerwca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-06-03

Port Lotniczy Lublin partnerem UMCS

Port Lotniczy Lublin dołączył do grona partnerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Współpraca obejmie badania naukowe, działania wdrożeniowe i dydaktykę.

Porozumienie podpisali 2 czerwca rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski oraz prezes zarządu PLL Andrzej Hawryluk. Kooperacja opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych z poszanowaniem praw własności intelektualnej, realizacji programów praktyk studenckich i staży zawodowych, organizacji szkoleń, promowaniu najlepszych studentów, wymianie informacji, materiałów, publikacji w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obydwu instytucji, realizacji wspólnych projektów oraz inicjatyw edukacyjnych, a także na wymianie doświadczeń pomiędzy sferą praktyki i nauki. Wspólne działania zakładają również włączenie się pracowników naukowych w przygotowanie materiałów wewnętrznych na potrzeby funkcjonowania lotniska.

Cała sfera przyszłej współpracy obejmować będzie zarówno działania na gruncie naukowo-badawczym, badawczo-wdrożeniowym, jak i dydaktycznym. Zakres jest bardzo szeroki i daje duże szanse na zaangażowanie naszej kadry, a także aktywność studentów z różnych wydziałów – przyznaje rektor UMCS, dodając, że współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest dla uczelni niezwykle istotna z punktu widzenia strategii oraz wzmacniania jej pozycji.

W ramach porozumienia UMCS będzie przeprowadzać m.in. analizy związane z międzynarodowym ruchem lotniczym, turystycznym, analizy preferencji klientów dotyczące poszczególnych linii i usług lotniczych czy badać kwestie związane z transportem cargo, czyli przewozami towarów międzynarodowych.

Lotnisko kojarzy się z przewozami, ruchem, z działaniami o charakterze logistycznym, informacyjnym, związanym z pewną dynamiką czy psychologią tłumów. W pierwszej kolejności będziemy mogli spodziewać się porozumień realizujących konkretne projekty, np. z Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, a także Instytutem Psychologii. Z kolei przy badaniach związanych z bezpieczeństwem, ważna może okazać się współpraca z prawnikami i politologami, a w badaniach klientów dotyczących preferencji określonych linii lotniczych, współpraca z psychologami i marketingowcami – podkreśla dr hab. Zbigniew Pastuszak, prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną zawiązaną przez samorządy. Największymi udziałowcami są miasto Lublin i województwo lubelskie. Lotnisko rozpoczęło działalność w 2012 roku. Obecnie z PLL operuje regularnie 3 przewoźników, którzy obsługują 8 tras regularnych i wakacyjnych. Spółka zajmuje się również obsługą towarów wysyłanych drogą lotniczą i lądową.

MK, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)