Aktualności
Szkoły wyższe
19 Grudnia
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2018-12-19

Powołano pierwszą Radę Uczelni na UŁ

Anna Felisiak, Ewa Kołodziejczyk, Sławomir Fijałkowski, Marcin Palusiak, Grzegorz Michalski i Roman Wieczorek – to skład pierwszej Rady Uczelni na Uniwersytecie Łódzkim. W Radzie, zgodnie z przepisami, zasiadał będzie również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów – Adrian Pałka. 

Pan Rektor Antoni Różalski uzasadnił skład Rady we wniosku o powołanie nowego organu.
– Chciałem, by wszystkie osoby wchodzące w skład Rady dawały rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, swą dotychczasową postawą i działalnością poświadczyły przyjazne nastawienie do naszej Uczelni, głęboki szacunek dla tradycji akademickich i dokonań Uniwersytetu Łódzkiego, co pozwoli mieć pewność, że podejmując decyzje, będą kierowały się jego dobrem. Wykluczyłem z grona potencjalnych kandydatów osoby aktywne w życiu politycznym, piastujące urzędy państwowe i samorządowe – napisał rektor A. Różalski.
Zgodnie z nowymi przepisami w skład Rady Uczelni wchodzi 6 lub 8 osób powołanych przez Senat. W przypadku UŁ zdecydowano się na skład sześcioosobowy. Połowę składu Rady stanowią osoby spoza uczelni. W przypadku UŁ podjęto decyzję, by reprezentowały one środowisko gospodarcze, społeczno-kulturalne i naukowe. Druga połowa powoływanych to osoby z UŁ. Siódmą osobą, która w Radzie zasiadać będzie automatycznie, będzie przewodniczący Samorządu Studentów.

Przewodniczącym Rady Uczelni będzie Pan Roman Wieczorek. Jest absolwentem UAM w Poznaniu, przez wiele lat był radcą prawnym, ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi.

Ewa Kołodziejczyk, reprezentująca w Radzie świat nauki, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest laureatką drugiej edycji Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego.
Sławomir Fijałkowski to wieloletni właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych „Pro Cinema”, założyciel Kina „Charlie”. Skończył kulturoznawstwo na UŁ.

Grzegorz Michalski to pracownik naukowy UŁ. W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2006 roku kieruje Katedrą Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.

Marcin Palusiak jest pracownikiem Wydziału Chemii UŁ. Obecnie koordynuje prace 4 zespołów badawczych, składających się w sumie z 30 pracowników naukowych.

Anna Felisiak ukończyła socjologię na UŁ. Ma za sobą pracę w administracji rządowej. Od 2001 roku pracuje łódzkiej uczelni. Od 2009 roku jest dyrektorem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.

Wszyscy kandydaci spełniają wymagania stawiane członkom Rady Uczelni przez ustawę oraz złożyli niezbędne oświadczenia. Pod artykułem pełny wniosek, z szerszym opisem osób zasiadających w Radzie.

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)