Aktualności
Szkoły wyższe
17 Maja
Opublikowano: 2019-05-17

Powołano pierwszą radę uczelni na WUM

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na swoim posiedzeniu 15 maja wybrał skład pierwszej rady uczelni. Liczy ona siedmiu członków, a jej kadencja potrwa do końca grudnia 2020 roku.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku na każdej uczelni publicznej zaczyna działać nowe gremium – rada uczelni. W jej skład wchodzić ma od 6 do 8 osób wybieranych przez Senat uczelni oraz z urzędu – przewodniczący samorządu studenckiego. Co najmniej połowę składu stanowić mają osoby spoza uczelni, reprezentujące środowisko gospodarcze, biznesowe i naukowe. Senat WUM zdecydował o powołaniu do rady:

  • prof. dr. hab. inż. Aleksandra Nawrata – zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz – wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu
  • dr. hab. prof. UW Marcina Matczaka – profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji UW
  • prof. dr. hab. n. med. Artura Mamcarza – kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
  • prof. dr. hab. n. med. Bolesława Samolińskiego – kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM
  • prof. dr. hab. n. med. Romana Smolarczyka – kierownika Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM.

Zgodnie z przepisami, w radzie zasiada również Przewodniczący Samorządu Studentów WUM – Natalia Bierezowicz.

Do zadań rady uczelni należeć ma: opiniowanie projektów-statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; monitorowanie gospodarki finansowej i zarzadzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez senat. Pierwsza rada powołana została na okres do 31 grudnia 2020 r. , a kolejne gremia będą wybierane na 4 lata.

Klaudia Wendycz, źródło: WUM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)