Aktualności
Szkoły wyższe
13 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-13

Powołano pierwszą Radę Uczelni PWSZ w Nysie

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie powołał Radę Uczelni, wypełniając zapisy nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Skład jednej z pierwszych powołanych rad uczelni w Polsce uchwalono podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Nysie 11 stycznia 2019 r.

Konstytucja dla Nauki wprowadziła nowy organ doradczy, znany z wielu renomowanych uczelni w krajach zachodnich. Rada będzie trzecim obok rektora i senatu najważniejszym organem uczelni. Współtworzyć ją będą m.in. osoby spoza wspólnoty akademickiej. Sposób powołania i zadania pierwszej Rady Uczelni określiła uchwała Senatu PWSZ w Nysie z 23 listopada 2018 roku. Rada składa się z 7 członków, a jej kadencja trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Senat nyskiej uczelni wybrał 6 członków Rady – 3 spośród członków wspólnoty uczelni i 3 z instytucji, z którymi uczelnia współpracuje. W skład Rady weszła również Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Skład Rady Uczelni PWSZ w Nysie:
1. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – przedstawiciel PWSZ w Nysie
2. dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Nysie – przedstawiciel PWSZ w Nysie
3. dr Monika Witt – przedstawiciel PWSZ w Nysie
4. mgr inż. Mieczysław Duraj – przedstawiciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej
5. mgr inż. Łukasz Majcher – przedstawiciel Schattdecor sp. z o. o. w Głuchołazach
6. lek. med. Marek Szymkowicz – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
7. Dominika Michna – przewodnicząca Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie

Do zadań Rady należeć będą między innymi: uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady, zaopiniowanie projektu nowego Statutu PWSZ w Nysie, wskazywanie kandydatów na Rektora (po zaopiniowaniu przez Senat).

Według założeń Konstytucji dla Nauki, doświadczenie osób z innych branż może pomóc spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed uczelnią wyższą, z zupełnie nowej perspektywy. Po dwóch latach funkcjonowania wybrana zostanie kolejna Rada Uczelni, która jako organ doradczy, odpowiadać będzie m.in. za opiniowanie strategii uczelni, a także monitorowanie gospodarki finansowej uczelni.

Źródło: PWSZ w Nysie

Dyskusja (0 komentarzy)