Aktualności
Szkoły wyższe
24 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-24

Powołano Radę Politechniki Koszalińskiej

Siedem osób liczy pierwsza w historii Politechniki Koszalińskiej Rada Uczelni. W jej skład weszło trzech przedstawicieli wspólnoty akademickiej oraz trójka osób spoza uczelni, w tym dwóch jej absolwentów. Do rady wejdzie również przewodnicząca Parlamentu Studentów.

Konieczność utworzenia tego ciała doradczego wynika ze znowelizowanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Rada jest niezależna od rektora i Senatu. Sześciu członków zostało wybranych głosami Senatu Politechniki Koszalińskiej. Spośród nauczycieli akademickich są to:

  • prof. Dariusz Lipiński z Wydziału Mechanicznego, prodziekan w latach 2008–2016;
  • prof. Jerzy Rembeza z Wydziału Nauk Ekonomicznych, prodziekan w latach 2004–2007;
  • prof. Robert Sidełko z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, kierownik studiów doktoranckich.

Wszyscy są długoletnimi pracownikami uczelni, mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami w pracy naukowo-dydaktycznej.

Spoza uczelni do rady powołano:

  • Joannę Jodłowską, członka zarządu firmy Kronospan, inicjatorkę powołania Wydziału Przemysłu Drzewnego, filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku;
  • Piotra Bartkiewicza, dyrektora koszalińskiego oddziału firmy GlobalLogic, przewodniczącego Konwentu Pracodawców Wydziału Elektroniki i Informatyki;
  • Piotra Huzara, prezesa Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizatora samorządu gospodarczego, wiceprzewodniczącego Rady Pracodawców Wydziału Mechanicznego, wiceprzewodniczącego Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych, członka Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Wszyscy członkowie rady spoza wspólnoty akademickiej ściśle współpracują z Politechniką Koszalińską, wspierając ją w różnym zakresie. W radzie zasiądzie również reprezentantka Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej – jego przewodnicząca Julia Małecka-Nowosielska. Przewodniczącym rady został Piotr Huzar. Zgodnie z ustawą przewodniczącym musi być osoba spoza uczelni. Kadencja pierwszej rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Do zadań rady należy między innymi: opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat).

Źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)