Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Opublikowano: 2019-03-08

Powołano Radę Uczelni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na swoim posiedzeniu powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło siedem osób.

Rada Uczelni to organ, którego powołanie przewiduje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Zakłada ona, że od przyszłego roku akademickiego na każdej uczelni publicznej w Polsce ma się pojawić takie gremium, do którego zadań należeć będzie monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Rada ma też opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Zgodnie z przepisami w skład rady uczelni wchodzi 6 lub 8 osób, powołanych przez senat oraz z mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego.

Przedstawicielami uczelnianej wspólnoty w radzie są:

  • prof. dr hab. Piotr Goliński, kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UPP
  • prof. dr hab. Jacek Nowak, dyrektor Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP
  • prof. dr hab. Wiesław Olek, kierownik Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Technologii Drewna UPP

Z otoczenia społeczno-gospodarczego do rady powołano:

  • mgr. inż. Tomasza Markiewicza, absolwenta Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obecnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W 2013 roku został wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Unii Leśników (Union of European Foresters)
  • mgr. inż. Adama Radasia, absolwenta Akademii Rolniczej w Poznaniu,  założyciela Firmy Produkcyjno-Handlowej PAULA i MEMBRA
  • mgr. inż. Henryka Święcickiego, absolwenta Akademii Rolniczej w Poznaniu, prowadzącego na obszarze 1100 ha prywatny Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku, gmina Szamotuły. Jest prezesem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

W składzie znalazła się też przewodnicząca Konwentu Samorządu Studentów – Izabela Pańczyk.

Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wybrano mgr. inż. Tomasza Markiewicza. Kadencja pierwszej Rady potrwa od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Iwona Cieślik

Dyskusja (0 komentarzy)