Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2019-07-10

Powołano radę uczelni w Szkole Głównej Handlowej

Ośmioosobową radę uczelni powołał Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obok ustawowo przewidzianego przewodniczącego samorządu studenckiego w jej skład weszło czworo reprezentantów środowiska społeczno-gospodarczego oraz troje ze wspólnoty uczelni.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. wprowadziła w struktury organizacyjne szkół wyższych nowy organ – radę uczelni. Senat SGH powołał radę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pierwszej kadencji, która potrwa do końca 2020 roku. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15 lipca br. Skład rady Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie:

  • dr Jacek Bartkiewicz – wybrany jako przedstawiciel absolwentów SGH, spośród kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Absolwentów SGH;
  • Małgorzata Mejer – wybrana jako przedstawicielka przedsiębiorstw stale współpracujących z uczelnią w obszarze realizacji jej misji, spośród kandydatów zaproponowanych przez Klub Partnerów SGH;
  • Bożena Lublińska-Kasprzak – wybrana jako przedstawicielka organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje środowiskowe wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego;
  • Ewa Malinowska-Grupińska – wybrana jako przedstawicielka społeczności lokalnej, zaproponowana przez Radę m.st. Warszawy;
  • prof. dr hab. Anna Karmańska – wybrana jako przedstawicielka wspólnoty uczelni, powołana spośród byłych rektorów, prorektorów albo dziekanów kolegiów;
  • prof. dr hab. Piotr Błędowski – wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez Senat SGH;
  • dr Stanisław Macioł – wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez pracowników SGH;
  • Justyna Witkowska – przewodnicząca Samorządu Studentów SGH.

Przewodniczącym rady został dr Jacek Bartkiewicz. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektu strategii rozwoju, monitorowanie gospodarki finansowej oraz wspieranie rektora w procesie zarządzania.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)