Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Powołano Radę Uczelni w UAM

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołał 9-osobową Radę Uczelni. W jej skład weszły cztery osoby reprezentujące uczelnię, tyle samo spoza niej oraz jedna, będąca przedstawicielką Samorządu Studenckiego.

Posiedzenie Senatu odbyło się w poniedziałek 25 lutego. Na przewodniczącego Rady Uczelni wybrano dr. hab. Remigiusza Napiecka, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

– Prof. Napiecek osobiście współpracuje z UAM i zna nasz uniwersytet. Jego wiedza, nie tylko jako ekonomisty, jest cenna. Rada ma być ciałem doradczo-nadzorczym. Zależało mi, żeby jej członkami były osoby, które uniwersytet znają – argumentuje wybór kandydatów prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM.

W skład Rady powołano cztery osoby bezpośrednio związane z poznańską uczelnią. Profesorowie: Rafał Drozdowski i Tadeusz Stryjakiewicz już wcześniej pracowali nad strategią uczelni, prof. Katarzyna Meller była przez wiele lat dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, zaś prof. Izabela Nowak – prodziekanem Wydziału Chemii w latach 2008–2012.

Kolejni członkowie Rady to: Tomasz Cemel – dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Poznaniu, Paweł Chudziński – prezes Zarządu spółki Aquanet i Anna Hryniewiecka – dyrektor CK Zamek.

– Przy wyborze osób z zewnątrz kierowałem się tym, żeby reprezentowały one szersze spektrum naszego otoczenia: sferę biznesu, a także otoczenie kulturalne. PKO w Poznaniu współpracuje z miejskimi uczelniami, a dyrektor Cemel był już członkiem Rady Gospodarczej przy poprzednim rektorze. Prezes Chudziński to także przedstawiciel klasycznego otoczenia gospodarczego. CK Zamek jest z koli instytucją, z którą nasza współpraca od wielu lat jest dość bliska. Wszyscy troje byli także członkami ostatniego Konwentu UAM – wyjaśnił rektor Lesicki.

W skład rady, zgodnie z ustawą, weszła także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Joanna Maruszczak z Wydziału Nauk Społecznych.

Przemysław Stanula

 

Dyskusja (0 komentarzy)