Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Opublikowano: 2019-03-11

Powołano Radę Uniwersytetu Rzeszowskiego

W poniedziałek 11 marca swoją działalność zainaugurowała Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Uczelni to kolegialny organ opiniodawczy. Jego powołanie zgodnie z przepisami uchwalonej 3 lipca 2018 r. Konstytucji dla Nauki leży w obowiązku wszystkich szkół wyższych w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski uchwałą Senatu z 28 lutego 2019 roku powołał do składu rady:

  1. Małgorzatę Kucharską – prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu;
  2. Marka Ruchałę – dyrektora oddziału Sanofi Polska;
  3. Wita Karola Wojtowicza – dyrektora Muzeum Zamek w Łańcucie;
  4. dr. hab. Józefa Kierskiego, prof. UR;
  5. prof. dr hab. Jolantę Pasterską;
  6. dr. hab. n. med. Jacka Tabarkiewicza, prof. UR;
  7. Kamilę Sikorską – przewodniczącą Samorządu Studentów UR.

Decyzją Senatu UR przewodniczącym Rady Uczelni I kadencji został Wit Karol Wojtowicz. Do zadań Rady UR należą: opiniowanie projektu strategii UR, opiniowanie statutu, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat).

Maciej Ulita

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)