Aktualności
Szkoły wyższe
10 Maja
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2019-05-10

Powstaje Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK

W Toruniu wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Centrum było ostatnim niezrealizowanym elementem przygotowanego kilka lat temu programu inwestycyjnego UMK, w ramach którego powstało m.in. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i Uniwersyteckie Centrum Sportowe. Jego budowa możliwa była dzięki dofinansowaniu z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – programu Monumentum Sonus Visio: Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, który toruńska uczelnia realizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

9 maja wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum, które stanie przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, na zapleczu głównego budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dokument podpisali: rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. Elżbieta Basiul oraz dyrektor Toruńskiego Oddziału firmy Erbud Piotr Augustyniak. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicielki Komisji Europejskiej Marii Galewskiej.

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego będzie prowadziło badania naukowe oraz prace konserwatorskie, także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Znajdą się w nim interdyscyplinarne laboratoria badawcze działające w zakresie konserwacji, ale wykorzystujące także wiedzę i techniki, a przede wszystkim specjalistów z takich dziedzin, jak chemia, fizyka, biologia, a nawet geologia. Projekt przewiduje zakup 115 nowoczesnych urządzeń, m.in. mikroskopu polaryzacyjnego, spektrometru XRF, mikroskopu metalograficznego, starzeniowej komory klimatycznej, spektrometru do badań w podczerwieni, mikro-dyfraktometru rentgenowskiego, przenośnego cyfrowego systemu RTG, kolorymetru, zestaw do mikrofedometrii oraz skanerów 3D.

Wartość inwestycji, budynku wraz z wyposażeniem, wynosi 36,8 mln zł, z czego 30,3 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Całość projektu Monumentum Sonus Visio kosztować będzie ponad 50 mln zł, w tym 38 mln zł z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Erbud. Budowa ma zakończyć się w 2021 roku, a Centrum rozpocznie działalność wiosną 2022 roku.

Źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)