Aktualności
Szkoły wyższe
05 Listopada
Źródło: UO
Opublikowano: 2020-11-05

Powstaje centrum badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

Przy Uniwersytecie Opolskim powstaje Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wartość inwestycji to blisko 50 mln zł.

Jednym z podstawowych celów projektu jest utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego w zakresie badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Powstanie unikalna jednostka multidyscyplinarna na bazie kadry Uniwersytetu Opolskiego. Powstały ośrodek naukowy będzie częściowo prowadził działalność komercyjną w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Projekt obejmuje powstanie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowę nowych laboratoriów, przebudowę istniejących oraz wyposażenie obiektów w stanowiska i aparaturę naukowo-badawczą, meble laboratoryjne, maszyny i narzędzia uprawowe oraz sieć i sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. Zakłada się utworzenie pól doświadczalnych, związanych z uprawą roślin, jak również modelowych stanowisk i instalacji przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstała infrastruktura badawcza będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej infrastruktury B+R.

Infrastruktura służąca działalności gospodarczej zostanie umieszczona w Prószkowie. Na terenie dawnej Królewskiej Akademii Nauk zostanie wyremontowany budynek o powierzchni 240 metrów kwadratowych. Ponadto wykorzystywany gospodarczo będzie budynek dawnej stodoły. Na obszarze 9 ha powstanie zewnętrzna infrastruktura badawcza. Wybudowana zostanie szklarnia doświadczalna o powierzchni 58 m kw oraz komora fitotronowa o powierzchni 12 m kw. Dodatkowo zostanie wybudowany magazyn gazów technicznych o powierzchni 10 m kw. Gazy techniczne są niezbędne dla funkcjonowania profesjonalnych i nowoczesnych urządzeń badawczych.

Z kolei infrastruktura, z wykorzystaniem której będą prowadzone badania naukowe, zostanie ulokowana w Opolu, przy ul. Oleskiej, na terenie uniwersyteckiego kampusu. W ramach tej części inwestycji planowane jest wyposażenie laboratoriów badawczych będących zapleczem prac naukowców. Ponadto zostanie wybudowany nowy trzykondygnacyjny budynek o powierzchni około 3 tys. metrów kwadratowych oraz wyremontowana zostanie dotychczas istniejąca nieruchomość, w której swoje badania prowadzą pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Łączna powierzchnia budynków przeznaczona na badania naukowe będzie wynosiła blisko 2,4 tys. m kw.

Działalność komercyjna ośrodka zakłada współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej z całej Polski. Będzie ona realizowana przez pracownie badawcze: odnawialnych źródeł energii; ekologii stosowanej roślin polnych i rolnictwa ekologicznego; GIS, teledetekcji i analiz przestrzennych obszarów wiejskich, Planowana jest także kooperacja z instytucjami otoczenia biznesu zrzeszającymi przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego.

Projekt pt. „Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Wysokość wsparcia z UE to blisko 29,7 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 49,8 mln zł.

MK, źródło: www.centrumbadawcze.uni.opole.pl

Dyskusja (0 komentarzy)