Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-04

Budowa Instytutu Informatyki UG już na ukończeniu

Na budynku Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zawisła wiecha. Będzie to jeden z najnowocześniejszych instytutów w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku.

Inwestycja powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Budynek będzie służył przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, którego program powstawał we współpracy z pracodawcami. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

– Budowa nowoczesnego budynku jest odpowiedzią na ogromne potrzeby rynku pracy w branży IT – zaznacza rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

Nowy Instytut Informatyki UG będzie się składać z pięciu kondygnacji (jedna podziemna i cztery naziemne), a na poziomie drugiej i trzeciej powstanie łącznik z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. W budynku o powierzchni netto ok. 3912 mi kubaturze 22 678 m3, znajdą się sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej na najwyższym światowym poziomie. Wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ponad 39 milionów złotych. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych. Pozostałe 18 mln złotych stanowi wkład własny uniwersytetu.

W nowym budynku Instytutu będą prowadzone zajęcia na nowym kierunku – informatyka o profilu praktycznym. To  stacjonarne studia pierwszego stopnia, które łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program kształcenia powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Jej efektem są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm, możliwość realizacji projektów zespołowych pod opieką ekspertów – praktyków w ramach specjalnego przedmiotu.

W trakcie studiów studenci poznają wybrane języki programowania, związane z wytwarzaniem i testowaniem aplikacji, nauczą się podstaw z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce. Zdobędą również wiedzę jak korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją oraz narzędzi sztucznej inteligencji. W trakcie studiów, każdy student odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową. Rekrutacja na nowy kierunek ruszy w czerwcu tego roku.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiuje obecnie ponad 1200 studentów pod kierunkiem ponad 100 nauczycieli akademickich. Wydział oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów, studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Oprócz kierunków studiów, takich jak matematyka, fizyka i informatyka, wydział oferuje studia interdyscyplinarne w zakresie fizyki medycznej, bioinformatyki, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz modelowania matematycznego i analizy danych. Wydział prowadzi również studia doktoranckie z fizyki, interdyscyplinarne studia doktoranckie z modelowania matematycznego oraz uczestniczy w środowiskowych studiach doktoranckich z matematyki i informatyki. Wysoki poziom badań naukowych i dydaktyki zapewnia akademicka kadra i  infrastruktura – pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)