Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2021-03-01

Powstaje pierwsze w Polsce centrum projektowania uniwersalnego

Jedyne w skali kraju centrum dotyczące upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku powstaje na Politechnice Opolskiej. Uczelnia otrzymała na ten cel grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 2,5 mln zł.

Jak tłumaczy prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, w tym przypadku przedmioty codziennego użytku, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są sprawni czy nie.

Zwróćmy uwagę na przykład na wtyczkę od czajnika elektrycznego czy jakiegokolwiek urządzenia, z którego korzystamy w kuchni. Osoby sprawne po prostu taką wtyczkę wyciągną z kontaktu. Problem z tym będzie miała osoba, która nie ma kciuka. Wystarczy inny projekt wtyczki, żeby to zmienić. Podobnych przedmiotów w naszym otoczeniu jest bardzo dużo – dodaje prof. Królczyk.

Politechnika Opolska została koordynatorem projektu, w którym uczestniczą także Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla podmiotów z otoczenia gospodarczego, pracowników uczelni oraz studentów.

Dotychczas większość działań nastawiona była na usuwanie wszelkich możliwych barier ograniczających dostęp lub możliwość użytkowania przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami. Ideą projektowania uniwersalnego w tym obszarze jest tworzenie nowych przedmiotów w taki sposób, aby tych ograniczeń nie było – podkreśla prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Mechanicznego PO, lider całego projektu.

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowana jest w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który dotyczy zapewnienia swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Konkurs ma charakter pilotażowy. W jego efekcie ma powstać pięć centrów wiedzy o dostępności. Chcemy, żeby ich działalność na trwałe wpisała się w akademicką mapę Polski. Aby rzeczywiście tak się stało, nie wystarczy, że dane centrum powstanie. Kluczowe jest zapewnienie jakości i ciągłości jego pracy – zaznacza Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Oprócz centrum na Politechnice Opolskiej, powstaną centra wiedzy o dostępności dotyczące: architektury, urbanistyki i budownictwa (Politechnika Krakowska); cyfryzacji i komunikacji (Uniwersytet Szczeciński); transportu i mobilności (Wojskowa Akademia Techniczna) oraz zdrowia (w tym przypadku nie wybrano jeszcze szkoły wyższej).

źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)