Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-06-09

Powstaje uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

List intencyjny w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów podpisali 8 czerwca szefowie resortów: edukacji i nauki oraz finansów, funduszy i polityki regionalnej. Kształcenie w niej ma się rozpocząć z początkiem roku akademickiego 2022/2023.

List intencyjny podpisali: Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki oraz Tadeusz Kościński – minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. W wydarzeniu udział wzięła także zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Chętnie wspieramy inicjatywy, które dają możliwość profesjonalnego kształcenia kadr administracji publicznej. Łączymy siły i wspólnie z resortem finansów działamy, by powstała nowoczesna uczelnia z szerokim programem nauczania, stawiająca przede wszystkim na jego wymiar praktyczny – podkreślił Przemysław Czarnek.

Wykładowcami będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści. Uczelnia będzie kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, oferując zarówno studia o profilu praktycznym i specjalistycznym. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny edukacji, m.in. poprzez praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej. Uczelnia będzie też stanowić forum dialogu o finansach publicznych oraz będzie prowadzić badania z zakresu administracji skarbowej, analizy podatkowe i działalność wydawnicza. Celem postawionym uczelni jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i KAS.

Utworzenie uczelni, która będzie kształciła dla resortu finansów wysoko wykwalifikowane kadry, to odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stale dostosowujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli tak aby, by były one nowoczesne, przyjazne i wygodne oraz wychodziły naprzeciw zmieniającym się trendom. Do tego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszych pracowników. Możliwość specjalistycznego kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest niezbędna również dla skutecznego dbania o stabilne i efektywne finanse publiczne – zaznaczył Tadeusz Kościński.

Oczekiwanym korzyściami z utworzenia szkoły wyższej resortu finansów są przede wszystkim: rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami.

W Krajowej Administracji Skarbowej realizowany jest program Klient w centrum uwagi KAS. Chcemy być administracją nowoczesną, stawiającą na cyfryzację, zapewniającą wysoką jakość obsługi naszych klientów. Niewątpliwie pomoże w tym utworzenie uczelni. Zależy nam na tym, by pracownicy KAS byli jeszcze bardziej kompetentni, świadomi, ale także pewni swojej wiedzy i umiejętności. Chcemy by mieli oni wszechstronne wykształcenie z zakresu prawa, administracji, nauk ekonomicznych i społecznych.  Powstanie uczelni i program studiów pozwolą także na dalsze budowanie etosu pracowników administracji skarbowej – zapowiedziała Anna Chałupa.

Zgodnie z założeniem uczelnia miałaby kształcić kadry na potrzeby resortu finansów w formie studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia. Zakłada się też prowadzenie badań z zakresu administracji skarbowej i rozwijanie działalności badawczej przez organizowanie sympozjów i konferencji naukowych. W kształceniu o profilu praktycznym ważną rolę będą odgrywać praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej lub przez niego nadzorowanych.

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie listu intencyjnego utworzenie uczelni powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.

źródło: MEiN

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~akademik 09.06.2021 14:48

    Oczekiwać należy że na zasadzie domina ,poza już istniejącymi uczelniami resortowymi /MON, MSWiA ,MZ ,MKiDN ,MS/ każdy pozostały resort będzie powoływał swoją uczelnię. Wydaje się że nie tędy droga ! Nie ilość a jakość !