Aktualności
Szkoły wyższe
13 Czerwca
Ks. Tomasz Homa SJ, rektor Uniwersytetu Ignatianum, oraz ks. Remigiusz Kalski SJ z Fundacji „Meerim Nuru” z Biszkeku w tradycyjnym, kirgiskim nakryciu głowy, źródło: UIK
Opublikowano: 2024-06-13

Powstał Instytut Badawczy Azji Środkowej

W Krakowie podpisano akt założycielski Instytutu Badawczego Azji Środkowej „Wiara i rozum”. To wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ignatianum, Kolegium Bobolanum Akademii Katolickiej oraz czterech innych instytucji z Rzymu, Moskwy i Biszkeku. 

Celem instytutu ma być upowszechnianie badań naukowych z zakresu historii, religii i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia chrześcijaństwa i różnych wyznań w historii i kulturze Kirgistanu i Azji Centralnej. Jednostka zajmie się także badaniem wpływu innych religii na kulturę Kirgistanu, a także upowszechnianiem filozofii chrześcijańskiej, chrześcijańskiej myśli humanistycznej oraz wspieraniem sztuki chrześcijańskiej.

Instytut to wspólna inicjatywa: Wydziału Historii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Instytutu Św. Tomasza w Moskwie, Uniwersytetu Słowiańskiego w Biszkeku, Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kolegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Publicznej Fundacji Kulturalno-Charytatywnej „Meerim Nuru” w Biszkeku.

W ramach działalności nowej placówki będą organizowane konferencje naukowe, sympozja i warsztaty, a także wykłady z historii chrześcijaństwa i innych religii. Instytut zajmie się też wydawaniem książek, czasopism i artykułów oraz zbieraniem książek, dokumentów i innych materiałów dotyczących chrześcijaństwa w Kirgistanie. Przewidziano również współpracę z uczelniami, ośrodkami naukowymi i przedstawicielami innych wyznań, organizację wystaw, w tym sztuki chrześcijańskiej, koncertów. Studenci i naukowcy zajmujący się tematyką wchodzącą w zakres badań instytutu mogą liczyć na wsparcie w postaci grantów, stypendiów, warsztatów i szkoleń.

Podpisanie aktu założycielskiego nowej jednostki stwarza możliwość pracy naukowej i badawczej w Azji na pograniczu z Chinami i krajami muzułmańskimi. Dla polskich naukowców Biszkek może się stać cennym miejscem badań z dziedziny kulturoznawstwa, filozofii, antropologii, pedagogiki, filologii.

źródło: UIK

Dyskusja (0 komentarzy)