Aktualności
Szkoły wyższe
30 Grudnia
Źródło: OVO Grąbczewscy Architekci
Opublikowano: 2020-12-30

Powstanie Cognitarium Politechniki Koszalińskiej

Biblioteki tradycyjne i wirtualne, demonstratoria osiągnięć naukowych oraz publiczna przestrzeń do wykorzystywania tych zasobów – to wszystko znajdzie się w budynku Cognitarium Politechniki Koszalińskiej. Koszt jego powstania to ponad 50 mln zł.

To jeden z ambitniejszych projektów zgłoszonych do Krajowego Programu Odbudowy. Istotą Centrum Wiedzy Cognitarium jest wirtualizacja zbiorów i ich udostępnianie za pomocą cyfrowych narzędzi VR. Biblioteka ma integrować w postaci wirtualnej zbiory regionalne rozproszone dzisiaj w: Bibliotece Politechniki Koszalińskiej, Głównej Bibliotece Lekarskiej, Bibliotece Pedagogicznej i Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz wszystkich placówek w regionie, które zechcą przyłączyć się do programu.

Na specjalnie zaprojektowanej przestrzeni informacja naukowa zostanie powiązana z demonstracjami światowych osiągnięć naukowych w postaci modeli naukowych i replik rzeczywistych doświadczeń, stanowiących o podstawach rozwoju cywilizacyjnego. Za sprawą realizacji projektu Cognitarium społeczność regionu i kraju uzyska dostęp do dorobku naukowego. Środowiska naukowe i gospodarcze – do informacji o technologiach i osiągnięciach naukowych, które zwiększą ich konkurencyjność.

Architektoniczną koncepcję Cognitarium wyłoniono w drodze konkursu prowadzonego pod nadzorem Stowarzyszenie Architektów RP. Wśród 44 zgłoszonych prac najlepszą okazała się koncepcja OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic.

Nagrodę przyznano za stworzenie czytelnej, klarownej i wyrazistej formuły obejmującej w możliwie najpełniejszy sposób problematykę zadania. Projekt łączy walory urbanistyczne, architektoniczne i symboliczne oferując funkcjonalną elastyczność i demonstrując oczekiwaną wielowątkowość rozwiązań w obrębie każdego z modułów tworzących strukturę budynku. Całość niesie ze sobą ładunek emocjonalny właściwy ikonicznej formie – czytamy w uzasadnieniu Sądu Konkursowego.

Budynek ma być domknięciem kompozycji kampusu Politechniki Koszalińskiej. Będzie miał otwartą strukturę urbanistyczną, w której poszczególne bloki funkcjonalne, połączone pod i nad ziemią, tworzą układ przyjaznych ciągów pieszych, malowniczych uliczek, którymi można przejść od kampusu do hali sportowej i od parkingów do terenu zielonego, który w przyszłości, po zbudowaniu kolejnych budynków dydaktycznych oraz laboratoriów przemysłu 4.0, zmieni się w park naukowo-technologiczny PK. Otwarta struktura umożliwi bezproblemową rozbudowę, jak również elastyczne zmiany funkcjonalne w razie konieczności – przez zmianę użytkowania, nadbudowę lub dodawanie kolejnych modułów przestrzennych.

Aby umożliwić równy dostęp do wszystkich funkcji budynku dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, komunikacja pionowa ma formę dwóch przeplatających się ramp pieszych okrążających centralną przestrzeń, w której proponujemy umieszczenie wahadła Foucaulta. Po wschodniej i zachodniej stronie hallu znajdują się zielone dziedzińce, które zapewniają atrakcyjną przestrzeń przed wejściem do hallu, mogąc być zarazem miejscem wystaw zewnętrznych – tłumaczą architekci na portalu www.builderpolska.pl.

Dodają, że Cognitarium będzie zbudowane z cegły, co jest nawiązaniem do tradycji miejsca i historii miasta – Koszalin leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – ale także pokazaniem wszechstronności i walorów użytkowych tego budulca – trwałego, będącego synonimem wysokiej jakości, który można stosować w całkowicie współczesny sposób, tworząc ażurową powłokę otaczającą budynek, dopuszczając światło tam, gdzie jest ono potrzebne, lecz chroniąc przed jego nadmiarem.

W ramach demonstratoriów prowadzona będzie zakrojona na szeroką skalę edukacja społeczna poprzez propagowanie osiągnięć naukowych i kulturalnych. Cognitarium ma szansę przyczynić się do włączenia regionu w infrastrukturę gospodarki cyfrowej na poziomie technicznym oraz aplikacji użytkowych. Realizację demonstratoriów zaplanowano na najbliższe sześć lat. Do końca 2021 roku powstać ma konkretny projekt techniczny. Na rok 2024 zaplanowano opracowanie standardu VR prezentacji informacji naukowej i realizację części budowlanej wraz z wyposażeniem obiektu. Ostatni okres to wyposażenie w systemy cyfrowe oraz wdrożenie systemów i udostępnienie wiedzy. Ogólny koszt powstania Cognitarium szacowany jest na 53 mln złotych.

MK, źródło: PK, www.builderpolska.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)