Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Źródło: MSWiA
Opublikowano: 2023-03-24

Powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej

W przyszłym roku pierwsi studenci rozpoczną kształcenie w Wyższej Szkole Straży Granicznej. List intencyjny w sprawie jej powołania podpisali ministrowie edukacji i nauki oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej zostanie utworzona w drodze rozporządzenia przez ministra edukacji i nauki, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef MEiN wskazał, że utworzenie nowej placówki to ważna decyzja nie tylko z punktu widzenia interesów państwa i społeczeństwa polskiego, ale również nauki i szkolnictwa wyższego.

Straż graniczna wykonuje niezwykle skomplikowaną służbę wymagającą specjalistycznych kompetencji, innych niż te posiadane przez policję, straż pożarną czy inne formacje. Dzisiaj zadania straży granicznej skomplikowały się jeszcze bardziej i trzeba mieć świadomość, że najbliższa przyszłość będzie wymagała od funkcjonariuszy SG wyjątkowych umiejętności i kompetencji. Tym samym ich szkolenia muszą być ujednolicone. Stąd decyzja o powstaniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej, która będzie przygotowywała kadry na najbliższą przyszłość – mówił Przemysław Czarnek podczas podpisywania listu intencyjnego.

Obecny system szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SG opiera się na działalności trzech ośrodków szkoleniowych, tj. Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Nowa uczelnia powstanie w oparciu o funkcjonujące do tej pory zaplecze logistyczne Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

W nowej uczelni planowane jest rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. W dalszej perspektywie zostaną one rozszerzone o studia drugiego stopnia. Zmiany obejmą także system kształcenia kadr Straży Granicznej we wszystkich korpusach oraz zasady rekrutacji kandydatów do tej służby. Minister edukacji i nauki zapowiedział szybką ścieżkę legislacyjną do utworzenia nowej uczelni.

Już w październiku chcielibyśmy, by rozporządzenie obowiązywało i by szkoła rzeczywiście funkcjonowała i rozpoczynała nabór, a od lutego, drugiego semestru roku akademickiego 2023/2024, by pierwsi studenci rozpoczęli w niej naukę.

Do tej pory potrzeby szkoleniowe Straży Granicznej realizowały inne uczelnie, zarówno resortowe (głównie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), jak i pozostałe uczelnie akademickie. Wyższa Szkoła Straży Granicznej pozwoli na prowadzenie studiów sprofilowanych kierunkowo do potrzeb SG. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym w szeregach SG m.in. podczas prowadzenia szkoleń w obecnie funkcjonującym Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Funkcjonariusze SG realizują zadania również poza granicami naszego kraju, dlatego szkolenie uzupełnione będzie także o zajęcia prowadzone przez ekspertów uczestniczących w misjach zagranicznych, osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową oraz znające specyfikę działań służb i instytucji międzynarodowych (Interpol, Europol, Frontex).

Straż Graniczna to formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)