Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-09

Poznańskie uczelnie wśród inicjatorów Doliny Wodorowej

Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej podpisano 5 lipca w Poznaniu. Wśród jej sygnatariuszy są trzy szkoły wyższe.

Podpisany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym. Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele województwa wielkopolskiego na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem, prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także władze wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Inicjatywie sprzyjają także środowiska biznesu.

Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. Sumujemy te wszystkie oczekiwania, aby zadeklarować rządowi, że jesteśmy gotowi do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chcemy partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana. Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy Deklaracji. To jest ten cel, który będziemy w najbliższym czasie realizować – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Rektorzy wielkopolskich uczelni podkreślali, że to inicjatywa trafiona, łącząca świat nauki, biznesu oraz samorządu i zadeklarowali współpracę na wszelkich polach. Zwracali również uwagę na  niezwykle ważny jej aspekt społeczny. To właściwy moment, żeby zadbać o przyszłość naszego społeczeństwa. Będziemy mocnym ogniwem tej inicjatywy – zgodnie zapewniali.

Wykorzystanie wodoru może stać się znaczącym czynnikiem przewagi konkurencyjnej wielkopolskich firm w obliczu wprowadzania oznaczeń śladu węglowego na produktach. Wraz z rozwojem technologii wodorowych wzrastać będzie zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowane kadry. Fakt ten wykorzystać mogą uczelnie wyższe modyfikując lub tworząc nowe kierunki studiów na potrzeby innowacyjnych sektorów gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Warto podkreślić, że badania prowadzone na naszym uniwersytecie w tym zakresie należą do najbardziej zaawansowanych – komentuje rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Krzysztof Szoszkiewicz.

Wspólne działania na rzecz rozwoju ekosystemu niskoemisyjnych technologii wodorowych mają się opierać między innymi na: zwiększeniu dostępności paliwa wodorowego oraz jego produkcji (ze szczególnym uwzględnieniem zielonego wodoru i biowodoru), tworzeniu sieci dystrybucji i magazynowania, rozwoju technologii przetwarzania wodoru, wsparciu produktów i usług będących częścią ekosystemu gospodarki wodorowej, rozwoju transportu wykorzystującego technologie wodorowe, prowadzeniu dedykowanych badań naukowych i wsparciu działań badawczo-rozwojowych czy przekwalifikowaniu oraz wzmacnianiu kadr dla tego sektora gospodarki.

Wielkopolska jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjęła działania w obszarze budowy ekosystemu wodorowego. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Wielkopolska stworzyła także pierwszą strategię neutralności klimatycznej. Region jest jednym z sześciu polskich województw, które objęte są wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

MK, źródło: UAM, PP, UPP

Dyskusja (0 komentarzy)