Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Opublikowano: 2017-03-13

Pozytywna rotacja

Powołany w 2008 roku z myślą o rozwijaniu współpracy oraz prowadzeniu wymiany podchorążych i młodszych oficerów między europejskimi uczelniami wojskowymi program Emilyo wzbogacił się właśnie o nowego członka. Do grona stowarzyszonych dołączyła bowiem Wojskowa Akademia Techniczna, której przedstawiciele, ppłk dr inż. Mariusz Gontarczyk i ppor. dr Marcin Górnikiewicz z Działu Współpracy Międzynarodowej, uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Grupy Implementacyjnej odbywającym się w ramach European Security and Defence College w Brukseli.

WAT realizuje obecnie nową politykę uczelnianą ukierunkowaną na pozyskiwanie doświadczeń wynikających ze współdziałania z partnerami zagranicznymi i utrwalania wzajemnych, koalicyjnych więzi, podejmując czynności służące zawarciu porozumień umożliwiających prowadzenie programu wymiany stanowiącego szansę rozwoju indywidualnych zainteresowań uczestniczących w nim członków, jak również zwiększenia wiedzy i umiejętności, a nadto utworzenia wspólnej europejskiej kultury i dążenia do pełnej interoperacyjności. Planowane w najbliższym czasie wizyty studyjne w uczelniach partnerskich programu posłużą ustaleniu szczegółów umów i programu kształcenia w ramach zainaugurowanej współpracy.

W odbywających się w dniach 20-22 lutego br. obradach oprócz WAT udział wzięły także delegacje uczelni z Estonii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Cypru, Francji, Niemiec, Austrii oraz Szwecji. Polskę reprezentowali ponadto przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Fot. Symeon Zambas

Dyskusja (0 komentarzy)