Aktualności
Szkoły wyższe
01 Lutego
Fot. Aneta Rembisz
Opublikowano: 2018-02-01

Praca inżynierska studenta PRz w gronie najlepszych prac o profilu mechanicznym

Kacper Pałkus, student V roku lotnictwa i kosmonautyki specjalności silniki lotnicze znalazł się w gronie laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym został objęty Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Robert Smusz z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Nagrodzona praca inżynierska, zatytułowana Heat transfer analysis in the aircraft turbine blade (Analiza wymiany ciepła w łopatce turbiny silnika lotniczego), skupia się na opracowaniu modelu cieplno-przepływowego chłodzonej łopatki turbiny silnika lotniczego.

– Wyróżnienie w konkursie to przede wszystkim docenienie mojej pracy na tle ogólnopolskim. Jest to także bardzo motywujące, gdyż moja praca konkurowała na równi z pracami magisterskimi – mówi Kacper Pałkus. Dzięki temu doświadczeniu wiem, że przy pisaniu pracy magisterskiej będę bardzo dużą uwagę przywiązywał do aspektu praktycznego zastosowania pracy – dodaje student WBMiL.

Kacper Pałkus pasjonuje się lotnictwem, szczególnie silnikami lotniczymi. Obecnie zakwalifikował się na kilkumiesięczne praktyki w ramach programu Erasmus+ w The Von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)