Aktualności
Szkoły wyższe
19 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-19

Prace nad utworzeniem filii UM we Wrocławiu na finiszu

Filia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich będzie mieć swoją siedzibę w murach Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Porozumienie w tej sprawie podpisali rektorzy obu uczelni w obecności prezydenta miasta Romana Szełemeja. 

Podpisanie porozumienia z wałbrzyską uczelnią jest jednym z kluczowych elementów w procesie tworzenia filii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W murach Akademii Nauk Stosowanych szkoły będziemy kształcić naszych studentów. Na początku myślimy o 50 studentach kierunku lekarskiego. Podpisujemy list intencyjny, by móc wykorzystywać tutejszą bazę – zapowiada prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Wałbrzyska uczelnia zaoferowała swoją bazę lokalową i dydaktyczną, w tym budowane obecnie Centrum Symulacji Medycznych.

Kształcimy także na kierunkach związanych z medycyną, czyli pielęgniarstwie I stopnia, planujemy otworzenie pielęgniarstwa II stopnia i ratownictwa medycznego. Pod tym kątem jesteśmy bardzo komplementarni. Uniwersytet Medyczny wnosi swój potencjał naukowy i badawczy oraz dydaktyczny pod kątem kształcenia lekarzy i to buduje nam bardzo zintegrowany model kształcenia w naukach medycznych – podkreśla prof. Robert Wiszniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

Swoje wsparcie między innymi w zakresie zakwaterowania studentów i pracowników dydaktycznych zadeklarowały także władze Wałbrzycha.

Oferujemy między innymi mieszkania dla pracowników dydaktycznych i daleko idącą pomoc w każdym wymiarze. To dla Wałbrzycha absolutnie priorytetowy program. Sytuacja kadrowa w służbie zdrowia nie jest trudna, tylko absolutnie dramatyczna, katastrofalna. Zarówno samorządy, jak i uczelnie medyczne podejmują bardzo dramatyczne decyzje mające poprawić sytuację – mówi dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Porozumienie z ANS to kolejny krok do skutecznego zrealizowania projektu utworzenia filii. Kilka dni wcześniej władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podpisały porozumienie w sprawie współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Strony nawiązały współpracę partnerską w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej, a także naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w zakresie związanym z funkcjonowaniem przyszłej filii uczelni w Wałbrzychu. Zgodnie z listem intencyjnym będą wspólnie konsultować program i koncepcję kształcenia na kierunku lekarskim celem doskonalenia i uwzględnienia potrzeb społeczno-gospodarczych.

źródło: UMW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Renata 19.07.2023 07:38

    Kiedy rusza rekrutacja na lekarski.?