Aktualności
Szkoły wyższe
21 Sierpnia
Źródło: skylark.up.poznan.pl
Opublikowano: 2018-08-21

Pracownia Ekotechnologii w poznańskim UP w europejskiej czołówce

Pracownia Ekotechnologii w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to największe w Polsce laboratorium biogazowe. Znajduje się w nim prawie 250 różnego rodzaju biofermentorów.

W ubiegłym roku wielkopolska Pracownia przystąpiła do europejskiego testu jakości badań wydajności biogazowych „Proficiency Test Biogas 2017” prowadzonego przez niemieckie instytucje: KTBL oraz VDLUFA. Wśród uczestników, którzy poddali się testom, znalazły się prestiżowe instytucje naukowe oraz znane firmy z branży biogazowej. Najpierw laboratorium KTBL przesłało do uczestników próbki różnych substratów (sucha masa, sucha masa organiczna, popiół). Laboratoria musiały przeprowadzić ich analizę parametrów fizykochemicznych, a następnie przebadać je w procesie fermentacji pod względem wydajności biogazowej i składu biogazu (zwłaszcza zawartości metanu). Raport końcowy z testu wykazał, że badania parametrów substratów przeznaczonych do fermentacji oraz wyniki produkcji biogazu i jego składu prowadzone w Pracowni Ekotechnologii mieszczą się w gronie najlepszych europejskich laboratoriów.

– Uzyskany certyfikat potwierdzający wysoką jakość badań biogazowych jest dla nas bardzo ważny, ponieważ o ile tematyka biogazu staje się w Polsce w ostatnich latach coraz bardziej popularna, o tyle znaczna liczba badań realizowana jest w sposób niedbały, czasem wręcz nierzetelny, co skutkuje oderwanymi od rzeczywistości wynikami – podkreśla kierownik Pracowni dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.

Z uwagi na to, że w Europie najstarszym i dominującym rynkiem biogazowym są Niemcy, Pracownia Ekotechnologii w badaniach biogazowych posługuje się również metodyką niemiecką (DIN 38414/S8 oraz VDI 4630), z niewielkimi modyfikacjami poprawiającymi dokładność pomiarów. Jak zaznacza kierownik Pracowni, ułatwieniem w stosowaniu takich standardów są liczne kontakty pracowników Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z czołowymi jednostkami naukowymi w branży biogazu w Niemczech. Prof. Dach jest jedynym Polakiem zasiadającym w radzie naukowej DBFZ w Lipsku, która z ramienia federalnego ministerstwa rolnictwa w Berlinie nadzoruje cały niemiecki rynek biogazowy oraz prowadzi zaawansowane badania nad rozwojem nowych technologii, a także substratów i ich przetwarzania w celu zwiększenia efektywności fermentacji.

MK

(Źródło: skylark.up.poznan.pl)

certyfikat

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)