Aktualności
Szkoły wyższe
25 Września
Kampus PB. Fot. Paweł Tadejko
Opublikowano: 2019-09-25

Prawie 1,2 mln złotych na mobilność młodych naukowców

Politechnika Białostocka otrzyma prawie 1,2 mln złotych na doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy. Pieniądze na międzynarodową wymianę stypendialną przyznała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach Programu PROM.

– Już po raz drugi z rzędu Politechnika Białostocka zdobywa w Programie PROM środki finansowe na wsparcie mobilności doktorantów i pracowników. W pierwszej edycji konkursu NAWA przyznała nam ponad 600 tys. złotych na działania, które objęły 57 osób. Natomiast w projekcie, który ruszy oficjalnie 1 października br. i będzie kontynuowany do 30 września 2020 roku, udział weźmie już 117 osób – mówi Katarzyna Kochaniak, zastępca kierownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej PB.

W ramach programu PROM Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  pokrywa koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej m.in.: w międzynarodowych konferencjach, szkołach letnich i zimowych, w kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.  Stypendia mogą też być przeznaczone na pobyt zagranicą związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej. Dzięki tym  środkom stypendyści mogą zdobywać umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub uczyć się  przygotowywania międzynarodowych wniosków grantowych.

Z projektu Politechniki Białostockiej pn. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” skorzysta łącznie 117 osób, w tym 94 doktorantów i 23 członków kadry akademickiej. Dzięki środkom finansowym przyznanym przez NAWA osoby te będą mogły m.in.: wyjechać na 22 międzynarodowe konferencje, uczestniczyć w stażach i szkołach letnich, pozyskiwać materiały do badań na zagranicznych uczelniach. W podobnych działaniach uczelnia wesprze prawie 70 obcokrajowców, zainteresowanych przyjazdem na Politechnikę Białostocką.

Dzięki dofinansowaniu z programu PROM Wydział Architektury PB zaprosi 19 naukowców z zagranicy do udziału w konferencji pn. „DARe: Doctoral Architectural Research Conference”. Międzynarodowe spotkanie zaplanowane jest na maj 2020 roku. Wydział chce w ten sposób wzmocnić innowacyjność powstających tu prac doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz rozszerzyć sieć współpracy naukowej.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  np. przyjmie doktorantów z Gruzji, Egiptu i Bhutanu, którzy chcą do swoich badań wykorzystać unikatową aparaturę znajdującą się w posiadaniu WBiIŚ.

Wydział Informatyki sfinansuje swoim doktorantom wyjazd na międzynarodową konferencję organizowaną przez University of Calcutta (Indie).

Wydział Inżynierii Zarządzania we współpracy z Universidade Paulista w Brazylii oraz Armenia State University of Economics zorganizuje szkołę letnią i zaprosi na nią pięciu doktorantów z zagranicy. Do Brazylii wyśle też dwóch doktorantów z Polski.

Doktoranci i kadra Wydziału Mechanicznego wezmą udział w różnych formach kształcenia na uczelniach partnerskich, m.in. Kyrgyz State Technical University (Kirgistan), Jigme Namgyel Engineering College (Bhutan), Mansoura University (Egipt), University of Belgrade (Serbia), Universite Catholique du Louvain (Belgia).

Środki programu PROM umożliwią też Politechnice Białostockiej zorganizowanie w 2020 roku mykologicznej szkoły letniej (International Mushroom Summer School). Doktoranci z Polski i zagranicy poznawać będą grzyby występujące w Puszczy Białowieskiej. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie Zamiejscowy Wydział Leśny PB. Ponadto ZWL rozwinie współpracę naukową z Uniwersytetem w Palermo (Włochy), Mississippi (USA) oraz Misiones (Argentyna).

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)