Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Prawie 5 mln zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów WSPiA

Symulator biznesowy, warsztaty z zakresu działalności gospodarczej, zajęcia z marketingu internetowego, certyfikowane szkolenia z prawniczego języka angielskiego, zajęcia z profesji prawniczych, certyfikowane szkolenia pracownika ochrony oraz nowa anglojęzyczna specjalność z zakresu logistyki. To tylko wybrane propozycje bezpłatnych, dodatkowych zajęć, w których uczestniczyć mogą studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na dodatkowe zajęcia dla swoich studentów. Łącznie na 4 różne projekty podnoszące kompetencje i przygotowujące studentów do przyszłej pracy uczelnia pozyskała ponad 4,6 mln zł.

Projekty dla studentów realizowane będą aż do 2020 r. Dzięki temu w najbliższych latach z bezpłatnych dodatkowych i praktycznych zajęciach przygotowujących do rozpoczęcia pracy zaraz po studiach skorzystać będą mogli wszyscy studenci rozpoczynający naukę w WSPiA.

„Administracja // Zarządzanie”

Na kierunku „Administracja // Zarządzanie” uczelnia ma dla studentów dwie propozycję. Pierwszy projekt to „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy”. Drugi to „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”. W ramach dodatkowych zajęć dla studentów przygotowano np. symulator biznesowy pozwalających założyć i prowadzić wirtualną firmę, warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajęcia z marketingu internetowego. Dodatkowo będą mogli uczestniczyć w wizytach studyjnych u pracodawców, w instytucjach wspomagających prowadzenie biznesu. Organizowane będą również spotkania „z ciekawym człowiekiem” dotyczące startupów i rozwijania własnego pomysłu na biznes.

„Prawo”

Dla studentów „Prawa” w ramach projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” przygotowano m.in. certyfikowane szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa. Studenci będą mogli uczestniczyć w ścieżkach aplikacyjnych, czyli dodatkowych zajęciach z profesji prawniczych, które poprowadzą doświadczeni adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i radcy prawni. W planach są także symulowane rozprawy sądowe, pokazujące praktyczne aspekty zawodów prawniczych.

„Bezpieczeństwo wewnętrzne”

Ciekawe propozycje w ramach projektów unijnych WSPiA ma także dla osób rozpoczynających studia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Jest to projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą – wykwalifikowany Absolwent WSPiA”. Główna część projektu to m.in. certyfikowane szkolenia pracownika ochrony osób i mienia oraz praktyczne zajęcia na profesjonalnej strzelnicy. Dodatkowo studenci będą uczestniczyć w wizytach studyjnych u pracodawców z sektora ochrony osób i mienia.

Studia II stopnia

WSPiA ma także propozycję dla osób rozpoczynających studia II stopnia na kierunku „Administracja”. Jest to nowa anglojęzyczna specjalność „Management of Transport, Shipping, Logistics”. Wartość projektu, w ramach którego uruchomiona zostanie ta specjalność to prawie 1 mln 200 tys. zł. Management of Transport, Shipping, Logistics to unikatowa specjalność, która kształcić będzie specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych. Przy tworzeniu tej specjalności wspomaga nas prof. Wiesław Czyżowicz z SGH, jeden z najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa celnego w Europie. W WSPiA pojawią się nowi wykładowcy m.in. eksperci z zakresu logistyki, transportu, otoczenia portów lotniczych, rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych oraz wykładowcy z Niemiec, Hiszpanii oraz Czech.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)